$left
$middle

Sege Park

En ny stadsdel växer fram i Sege Park, ett område med en spännande historia och lummig grönska. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö.

I mars 2020 togs det första spadtaget i Sege Park och byggstarten för områdets två första projekt har gått, Parkering Malmö bygger parkeringshus med plats för bil- och mobilitetspool och MKB bygger bostäder.

Under 2021 planeras fler byggstarter. Det gäller nya bostäder, samt ombyggnation av befintlig bebyggelse till bostäder.

Innehåll