$left
$middle

Sege Park

En ny stadsdel växer fram i Sege Park, ett område med en spännande historia och lummig grönska. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö.

Sege Park är ett närmast unikt exploateringsområde i och med den befintliga parkmiljön som bevaras och utvecklas. En stor del av träden i Sege Park är planterade på 1930-talet och har under sina närmare 100 år växt upp till karaktärsfulla pjäser med stora ekologiska, estetiska och känslomässiga värden.

Området har även en tydlig inriktning mot hållbar utveckling - framförallt vad gäller energiproduktion och energieffektivisering.

Flera byggherrar är igång med sina projekt i Sege Park och de första boende har redan flyttat in i området.

Innehåll

Aktuellt och nyheter

Nu invigs nya Segeparken

Parken som har funnits i snart hundra år har inte bara fått ny växtlighet utan även helt nya funktioner som lekplats, grillplats, hundrastgård och en toalett. För att fira detta bjuder Malmö stad in till invigning lördag 13 maj med tal, fika och aktiviteter för hela familjen.

De första flyttlassen har gått till Sege Park

Sege Park som bostadsområde börjar ta form. Området är fullt av pågående byggarbeten och de första nya fastigheterna har haft inflyttning - MKB:s projekt Daggkåpan i kvarteret Diagnosen och Byggvestas Sköterskan. De ligger båda i den sydöstra delen i anslutning till Segeparken, där merparten av nybyggnationen i området sker.

Ny vattenteknik testas i kollektivhuset Röda Oasen i Sege Park

Två spännande pilotprojekt pågår i kollektivhuset Röda Oasen i Sege Park. Som en del av EU-projektet Rewaise fungerar huset som testbädd för att prova en helt ny reningsteknik av dagvatten men också ett urinsorterande toalettsystem som tar tillvara på näringsämnen som annars bara hade spolats ner.

sv