Sfi – svenska för invandrare

Svenska för invandrare ger dig baskunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Vem kan studera svenska för invandrare?

Du har rätt att studera sfi i Malmö:

  • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
  • om du är folkbokförd i Malmö kommun
  • har ett svenskt personnummer
  • och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

EU-medborgare som inte har svenskt personnummer kan ansöka om rätt att få söka till sfi.

Om sfi

Du kan läsa sfi på dagtid, kvällstid, distans eller som en flexibel kurs. Det är möjligt att kombinera dina studier i sfi med arbete, praktik, samhällsorientering eller annan utbildning inom exempelvis komvux, där du kan välja sfi med matematik eller engelska på grundläggande nivå. En individuell bedömning görs vid antagningen till dessa kurser.

Det kostar ingenting att studera sfi, men du måste själv ta med skrivmaterial och lexikon. När du läser sfi kan du inte få studiestöd.

Du kan studera sfi på olika skolor beroende på ditt behov och din tidigare utbildningsbakgrund.

Är du mellan 16–19 år?

Om du är 16–19 år kan du läsa svenska som andraspråk på språkintroduktion istället för sfi. Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasieskolan för dig som inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mer om språkintroduktion och gymnasieskola för nyanlända.

Senast ändrad: 2019-10-28 15:22