Svenskundervisning för invandrare – sfi

Malmö stads egen sfi-undervisning växer.

Läs mer om förändringsarbetet.

Svenska för invandrare ger dig baskunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Du har rätt att studera sfi om:

  • du är folkbokförd i Malmö kommun
  • är minst 16 år
  • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Rätt att studera sfi har också EU-medborgare med uppehållsrätt.

Det finns tre olika studievägar inom sfi. Valet av studieväg beror bland annat på vad du har studerat innan. Tillsammans med personal på Sfi-anmälan, Vägledningscentrum avgörs vilken studieväg som passar dig.

Kurser inom sfi startar löpande under året.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-02 12:00