$left
$middle

Sfi – svenska för invandrare på Komvux Malmö

På sfi (svenska för invandrare) får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva, och träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Utbildningen är gratis.

Språkresan

Yahneake lämnade karriären i Jamaica för kärleken i Sverige. För henne blev det svenska språket nyckeln till ett nytt liv. Möt sex personer som alla gjort en språkresa genom sfi.

Språkresan

Yahneake lämnade karriären i Jamaica för kärleken i Sverige. För henne blev det svenska språket nyckeln till ett nytt liv. Möt sex personer som alla gjort en språkresa genom sfi.

Lär dig svenska på Komvux Malmö

Du får grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Om du inte kan läsa och skriva får du även lära dig det. Du får också lära dig att använda dator eller annan digital teknik som hjälpmedel i din språkinlärning.

Vårt mål är att du ska få kunskaper i svenska för att kunna kommunicera och delta i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv samt fortsatta studier.

Olika sätt att läsa

Du kan studera sfi på olika skolor beroende på ditt behov och din tidigare utbildningsbakgrund.

De finns tre studievägar (1,2 och 3) inom sfi. Vilken studieväg du ska gå beror på din skolbakgrund och studievana.

Du kan läsa på dagtid, kvällstid, som flexibel utbildning eller på distans. För att du ska hamna i en grupp som är rätt för dig får du svara på frågor i vår e-tjänst och göra tester när du anmäler dig.

Vem får läsa sfi?

Du har rätt att studera sfi på Komvux Malmö från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Du ska också vara folkbokförd i Malmö kommun och sakna grundläggande kunskaper i svenska språket.

Om det är första gången du anmäler dig ska du få en plats inom tre månader från anmälningsdatum.

Frågor om sfi

Kontakta oss via mejl på sfi.komvux@malmo.se

Kontaktinformation och länkar

sv