$left
$middle

Sfi – svenska för invandrare

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Om sfi

Du får grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Om du inte kan läsa och skriva får du även lära dig det. Du får också lära dig att använda dator eller annan digital teknik som hjälpmedel i din språkinlärning.

Vårt mål är att du ska få kunskaper i svenska för att kunna kommunicera och delta i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv samt fortsatta studier.

Du kan studera sfi på olika skolor beroende på ditt behov och din tidigare utbildningsbakgrund.

En kostnadsfri utbildning

Det kostar ingenting att studera sfi. Alla kurser och utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen är kostnadsfria.

När du studerar sfi kan du däremot inte få studiestöd från CSN.

Betyg

Efter avslutad kurs får du ett betyg. Vid F-betyg skriver läraren ett intyg efter avslutade studier där det står vilka mål du har uppnått enligt kursplanen.

Kombinera sfi med annan utbildning, arbete eller praktik

Det är möjligt att kombinera dina studier i sfi med arbete, praktik, samhällsorientering eller annan utbildning inom exempelvis komvux.

Du kan läsa sfi på olika tider och i olika tempo. Det finns undervisning på dagtid, kvällstid, som flexibel utbildning eller på distans.

Studera på dagtid eller kvällstid

På dagtid studerar du minst 15 timmar i veckan, på förmiddag eller eftermiddag. Du kan också studera på sfi-intensiv 18–25 timmar i veckan.

Kvällskurserna omfattar cirka sex timmar fördelat på två kvällar per vecka.

Flexibel utbildning

Sfi flex är för dig som har arbete, praktik eller andra studier på oregelbundna tider som gör att du inte kan studera i vanlig grupp. Du är i skolan minst fyra timmar i veckan. Du behöver totalt studera cirka 12 timmar per vecka så du behöver även studera hemma på egen hand.

Sfi på distans

Sfi distans är för dig som är studiemotiverad och kan hålla ett högt studietempo. Du behöver studera 20 timmar i veckan. Du behöver ha en dator, vara van att använda den och kunna studera självständigt via en lärplattform. Det är en fördel om du tidigare studerat språk.

Prövning

Om du inte har godkänt kursbetyg på sfi, kan du ansöka om prövning på samtliga delkurser. Kontakta Sfi-anmälan för mer information.

Kontaktinformation och länkar

sv