زبان، مدرسۀ آمادگی، مدرسه

شهر مالمو هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان دارای برنامه‌های آموزشی است که شما می‌توانید در آن‌ها ثبت نام کنید.

کمک درسی و تمرین زبان

شهر مالمو امکانات مختلفی برای کودکان و بزرگسالان جهت تمرین زبان و دریافت کمک درسی ارائه می‌کند. همۀ این امکانات رایگان هستند. برای کسانی که می‌خواهند سوئدی تمرین کنند همچنین چند سایت دارای پشتیبانی زبانی در اینترنت وجود دارد.

تمرین زبان برای افرادی که در مرخصی والدین هستند

در تمامی مدارس آمادگی آزاد شهر مالمو شما که کودکان خردسال دارید می‌توانید در تمرین زبان شرکت کنید و از این طریق سوئدی بیاموزید.

مرکز هم‌پیوستگی

پذ یرش ساعات کاری

.دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 12.45-16.00

آدرس: Sallerupsvägen 11 D

پذیرش، تماس
تلفن: 040346030

زمان برای بازدید و مشاوره تلفنی
دوشنبه، پنج‌شنبه ساعت 14.00-16.00 ، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 09.00 –11.00

تلفن: 040343555

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmo.se

fa