زبان، مدرسۀ آمادگی، مدرسه

شهر مالمو هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان دارای برنامه‌های آموزشی است که شما می‌توانید در آن‌ها ثبت نام کنید.

کمک درسی و تمرین زبان

شهر مالمو امکانات مختلفی برای کودکان و بزرگسالان جهت تمرین زبان و دریافت کمک درسی ارائه می‌کند. همۀ این امکانات رایگان هستند. برای کسانی که می‌خواهند سوئدی تمرین کنند همچنین چند سایت دارای پشتیبانی زبانی در اینترنت وجود دارد.

تمرین زبان برای افرادی که در مرخصی والدین هستند

در تمامی مدارس آمادگی آزاد شهر مالمو شما که کودکان خردسال دارید می‌توانید در تمرین زبان شرکت کنید و از این طریق سوئدی بیاموزید.

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se

fa