Förskolan Rolf

Förskolan Rolf

Förskolan Rolf har ljusa, fräscha lokaler i ett område med blandad bebyggelse. Förskolan har en nyanlagd, stor och stimulerande gård.

Verksamheten består varje vecka av temaarbete, gymnastik/rörelse, språklek, drama, gemensam sångstund och empatiövningar.

Förskolan Rolf bedriver populär uteverksamhet med en specialutrustad utflyktsbuss. Med bussen åker förskolan ut i naturen och tillbringar hela dagar med de större barnen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Avdelningar

Solen (1-4 år)
Månen (1-4 år)
Stjärnan (1-4 år)
Bussavdelningen Galaxen (4-5 år)

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2018 är: 12 februari och 3 maj. Då håller förskolan stängt.

Kontakta oss:

Solen 073-370 89 63
Månen 073-370 89 23
Stjärnan 073-370 88 55
Bussavdelning Galaxen 073-322 45 39

Köket 073-767 58 49

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-29 12:45