Rönneholms förskola

Rönneholms förskola

På Rönneholms förskola bedriver vi pedagogisk verksamhet med fokus på språk, rörelse, estetisk verksamhet samt matematik/naturkunskap.

Det är i första hand barnens intressen och behov som ger riktningen för vår verksamhet. Barnen ska med lust och glädje komma till förskolan och uppleva trygghet och välbefinnande.

Vi har ett eget kök på Rönneholmsförskola där maten tillagas. Utifrån Malmö stads policy inhandlas ekologiska råvaror.

För barn är den fria leken oerhört viktig. Den utvecklar bland annat den sociala kompetensen, det sociala samspelet, språket och motoriken och är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. Leken är ett bra redskap för att utveckla demokratiskt tänkande, då barnen ges möjlighet att på lika villkor lära sig att vänta på sin tur och att dela med sig. Vi vill ge barnen gott om tid och möjlighet till fri lek. Pedagogernas närvaro är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra.

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen under våren 2018 är förlagda till den 12 februari och 20 april. Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:


Bron 0733-06 02 29            

Pärlan 1 0768-54 69 27    

Pärlan 2 0708-52 77 24      

Droppen 0733-06 02 32     
Snäckan
 0768-65 21 55

Skeppet 0733-881868

 

Köket 0766-10 89 97Senast ändrad: 2017-12-05 13:43