Rönneholms förskola

Rönneholms förskola finns i moderna lokaler intill Rönneholmsparken. Vi har flera gemensamma utrymmen som ateljéer, pedagogiska kök, rörelserum och bibliotek. Våra kockar lagar ekologisk och kravmärkt mat från grunden.

Om förskolan

Förskolan har 15 avdelningar som vi kallar för hemvister, fördelade i fem olika kluster. Det gör att förskolan känns liten trots många förskoleplatser. Barnen på de olika hemvisterna delas i mindre grupper i så stor utsträckning som möjligt. Lek, undervisning, måltider och vila bildar en helhet för att möta barnens behov. Barn och pedagoger är för det mesta ute minst en gång om dagen, de barn som sover gör detta utomhus.

Utbildning i förskolan

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Förskolan skall vara trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen på Rönneholms förskola utgår från en helhetssyn på barns behov och intressen där omsorg och undervisning samspelar för att skapa en utbildning av god kvalitet. Leken är en viktig faktor i undervisningen då barn erfar sin omvärld genom lek. Den fungerar språkutvecklande och bidrar till att utveckla det sociala samspelet. Pedagogernas närvaro i leken är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra. Undervisningen baseras till stor del på barngruppens intressen.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15 på vår öppningsavdelning, där barnen som kommer tidigt tas emot i lugn och ro. Vid klockan 7.15-7.30 öppnar husets alla hemvister. Frukosten serveras mellan 7.30 och 8.00. Vid 9.15 samlas barn och personal för att gå igenom dagens planer. Då äter vi en frukt och pratar om gruppindelning, den planerade undervisningen och vilka projekt barnen är inne i. I våra projektgrupper är vi både inomhus och utomhus beroende på vad barngruppen arbetar med för tillfället. Innan lunch har alla avdelningar samling där vi pratar om vad vi gjort i projektgrupperna.

Vi äter en gemensam lunch vid 11-tiden. Efter lunchen sover de yngsta barnen och de äldre barnen har uppevila med sagostund/nedvarvning följt av planerade aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00 och därefter går vi ut. Stängning sker oftast utomhus. Under dagen arbetar vi språkutvecklande med rim, ramsor och olika sånger.

Introduktion och inskolning

Under introduktionen läggs grunden till ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi ser till varje barns behov, intressen, förutsättningar och med hänsyn till detta måste det råda en flexibilitet under introduktionen. Er första dag på förskolan är 9.15-10.30. Då finns också möjlighet att samtala om introduktionen och de frågor och funderingar du har. Fråga alltid om du undrar över något! Kommunikationen mellan oss är viktig och vi samarbetar tillsammans för ditt barn. En positiv kontakt mellan oss underlättar för barnet.

Kommunikation med vårdnadshavare

På Rönneholms förskola erbjuder vi utvecklingssamtal i samband med barnens födelsedagar. En gång per termin bjuder hemvisterna in till drop-in/föräldramöte. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning och har då möjligheter att berätta om dagen. På vår blogg berättar personalen om den planerade undervisningen och olika pågående projekt. Om ni har behov av ytterligare möten så bokar personalen in det med er.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 7 september 2023
  • 22 november 2023

Våra avdelningar

Våning 1 Kluster - Gul
Pantomen: 0708- 76 22 52
Lyssien: 0731- 41 95 49
Flamman: 0733- 88 18 68

Våning 1 – Kluster Orange
Farao: 0708- 76 24 33
Metallika: 0709- 64 11 64
Prassel: 0733- 06 02 32

Våning 2 – Kluster Blå
Textilia: 0708- 54 95 80
Glas-Klara: 0768- 65 21 55
Elli: 0768- 698059

Våning 2 – Kluster Grön
Glasmo: 0708- 76 17 69
Plastis: 0768- 69 80 63
Wellmer: 0708- 76 24 45

Våning 3 – Kluster Violett
Batman: 0733- 06 02 29
Pappis: 0708- 52 77 24
Nova-Kras: 0766- 27 62 28

Köket
0766- 10 89 97

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv