Rönneholms förskola

Rönneholms förskola

Välkommen till Rönneholms förskola. En helt nybyggd, toppmodern förskola i utkanten av Rönneholmsparken.


Förskolan öppnade i oktober 2020 för att successivt fyllas på under vintern 2020/2021. Förskolan är byggd i tre plan med femton hemvister. I förskolan finns det flera gemensamma utrymmen såsom pedagogiska kök, ateljéer, bibliotek och musik/rörelserum och flera olika utemiljöer. Vi lägger stor vikt vid att skapa inspirerande och tillgängliga lärandemiljöer där barnen har stort inflytande.

Förskolans utemiljö färdigställs helt under sommaren 2021.

Barns utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Leken har en central plats i vår utbildning.

På Rönneholms förskola har vi ett projekterande och utforskande arbetssätt, med utgångspunkt i barnens intressen och funderingar arbetar vi med det gemensamma temat Min värld. Det innebär att vi lyssnar på barnen och deras idéer för att de ska vara delaktiga och ha inflytande över utbildningen. Vår utgångspunkt är att barn är kompetenta, kreativa och har en stark drivkraft att utforska omvärlden.

Leken som verktyg

För barn är den fria leken viktig. Den utvecklar bland annat den sociala kompetensen, det sociala samspelet, språket och motoriken och är barnens verktyg för att pröva, undersöka och förstå sin omvärld. Leken är ett bra redskap för att utveckla demokratiskt tänkande, då barnen ges möjlighet att på lika villkor lära sig att vänta på sin tur och att dela med sig. Vi vill ge barnen gott om tid och möjlighet till fri lek. Pedagogernas närvaro är viktig för att stötta, lyssna och uppmuntra.

För oss är kontakten med dig som vårdnadshavare viktig. De dagliga samtalen är betydelsefulla och vi lägger stor vikt vid samarbetet kring varje barns utveckling.

Måltider

Rönneholms förskola har ett eget tillagningskök där våra kockar lagar måltiderna från grunden och bakar mycket bröd. Så mycket som möjligt av råvarorna är ekologiska, kravmärkta, närproducerade och säsongsbundna enligt Malmö stads riktlinjer. Tillsammans med barn och personal håller köket matråd där hållbar utveckling och lustfyllda måltider lyfts, ute på hemvisterna arbetar personalen aktivt med att skapa lustfyllda måltider.

Våra utvecklingsområden

Våra utvecklingsområden under läsåret 2021/22 är hållbar utveckling, kommunikation & bemötande samt digitalt meningsskapande i förskolan.

Viktiga datum

Fyra dagar per år har förskolan stängt på grund av verksamhetsutveckling. Under dessa dagar möts personalen i förskoleområdet för fortbildning och kompetensutveckling.

Höstens och vårens verksamhetsutvecklingsdagar då Rönneholms förskola håller stängt:

  • 23 november 2022
  • 1 mars 2023
  • 8 maj 2023

Hemsidan uppdateras kontinuerligt

Nyfiken på att veta mer om oss?

Om du är nyfiken på att veta mer om oss går det bra att kontakta biträdande förskolechef eller förste förskollärare så berättar vi gärna mer.

Följ oss på vår hemsida:

Rönneholmsförskola på blogspot

Kontakta oss

Våning 1 Kluster - Gul

Pantomen Tel nr: 0708-76 22 52

Lyssien Tel nr: 0731-41 95 49

Flamman Tel nr: 0733-88 18 68

Våning 1 – Kluster Orange

Farao Tel nr: 0708-76 24 33

Metallika Tel nr: 0709-64 11 64

Prassel Tel nr: 0733-06 02 32

Våning 2 – Kluster Blå

Textilia Tel nr: 0708-54 95 80

Glas-Klara Tel nr: 0768-65 21 55

Elli Tel nr: 0768-698059

Våning 2 – Kluster Grön

Glasmo Tel nr: 0708-76 17 69

Plastis Tel nr: 0768-69 80 63

Wellmer Tel nr: 0708-76 24 45

Våning 3 – Kluster Violett

Batman Tel nr: 0733-06 02 29

Pappis Tel nr: 0708-52 77 24

Nova-Kras Tel nr: 0766-27 62 28

Stubben Tel nr: 0702-46 46 75

Köket 0766-10 89 97

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv