Uteförskolan Stock och Sten

I hjärtat av Malmö mitt i Pildammsparken ligger Uteförskolan Stock och sten. Här använder vi parkens alla möjligheter och att följa hur årstiderna skiftar vilket är en spännande upplevelse för både barn och pedagoger.

Uteförskolan Stock och Sten är Malmös största och äldsta uteförskola. Barnen vistas utomhus i alla väder med mottot "kläder efter väder". Med parken som bas bedrivs en verksamhet med fokus på natur, rörelse och kreativitet.

På Stock och Sten görs nästan allt utomhus, det skapar många fantastiska möjligheter men ställer också andra krav än de som är på en traditionell förskola. För de yngre barnen 1-3 år finns det möjlighet att vistas inomhus på Roskildevägen 26 vid behov.

Vi arbetar enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (reviderad 2016) liksom för alla förskolor i staden.

Är du intresserad av att göra studiebesök hos oss är du välkommen första tisdagen i månaden kl 09:00. Kontakta Maria Henriksson på mejl eller telefon före besöket: maria.henriksson@malmo.se 0733-03 85 82

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen är 16 februari och 25 maj 2018 . Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:


Vindskyddet 0709- 34 18 11
Häxans hus 0709- 34 18 12
Stubben
0709- 34 18 13


Maskrosen 0721-90 06 10

 

Solrosen 0733-83 89 20
Äpplet 0708-59 42 62
Lövet 0721-90 81 79

 


Senast ändrad: 2017-11-14 09:54