$left
$middle

Tomträttsavgifter är under utredning

En omfattande utredning om bland annat tomträttsavgifter för flerbostadshus och småhus pågår på uppdrag av tekniska nämnden. Den beräknas bli klar innan sommaren.

Malmö stad har mottagit en skrivelse från Brf-gruppen i samverkan med brf Lugnet om Malmö stads sätt att beräkna tomträttsavgiften. Det är planerat för en demonstration utanför stadshuset idag på förmiddagen.

Med anledning av detta vill vi upplysa om att tekniska nämnden redan i september 2018 gav fastighets- och gatukontoret i uppdrag att göra en utredning om bland annat tomträttsavgifter. Utredningen ska bland annat se över möjligheterna att bestämma tomträttsavgift för småhus och flerbostadshus på ett mer likartat sätt. En extern advokatfirma och experter på fastighetsekonomi har anlitats för detta uppdrag. Utredningen är ännu inte färdigställd, men väntas bli klar senare i vår för att presenteras för tekniska nämnden i juni.

Utredningen konstaterar preliminärt bland annat att de tomträttsavgifter för flerbostadshus som tillämpas i Malmö ligger i nivå med Luleå och Västerås och med god marginal till både Stockholm och Göteborg.