$left
$middle

Malmö och Lund ska samarbeta inom automatisering

Malmö stad och Lunds kommun gör nu en gemensam sak. De ska samarbeta inom automatisering av arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik.

Malmö stad och Lunds kommun har undertecknat en gemensam ramavtalsupphandling inom området Robotic Process Automation (RPA).

– Att samarbeta mellan kommuner är en självklarhet och att tillsammans ingå i ett långsiktigt samarbete med Lunds kommun inom området automatisering är en nyckel till framgång, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef för Malmö stad.

Det man har kommit fram till är att det finns ett behov av att automatisera arbetsuppgifter inom alla delar av verksamheten. Avtalet ska ge möjligheten för hela kommunen i respektive stad att kunna driva på automatiseringen i sin takt, med ett stöd från en central organisation.

– Inom alla delar av kommunens verksamheter finns det många arbetsuppgifter som vi kan låta en robotmjukvara hantera för att låta våra medarbetare fokusera sin värdefulla tid och kompetens på mer värdeskapande aktiviteter, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef för Lunds kommun.

Malmö stad och Lunds kommun ska framöver dela utvecklingsplaner med varandra och se hur man bäst kan dela både erfarenheter, kunskaper och utvecklingsprocesser, för att få bästa möjliga effekt av samarbetet. En automatisering av vissa arbetsuppgifter med hjälp av ny teknik kommer vara en viktig pusselbit i att framtidssäkra välfärden.

– Redan nu, har vi många verksamheter som kommit långt med att identifiera arbetsprocesser som kan automatiseras. Att få en partner som stöd för utveckling av arbetssätt inom RPA och att automatisera processer kommer att påskynda den redan pågående resan, säger Jimmy Jansson, som leder automatiseringsarbetet i Lunds kommun.

– Vi behöver se detta som en förändringsresa där vi tydliggör hur vårt framtida arbete ska se ut och vad tekniken ska hjälpa oss med. Med medarbetarna i centrum kommer vi att förstärka deras arbetssätt med stöd av RPA och annan teknologi, säger Giovanni Leoni, ledare för automationsarbetet i Malmö stad.

Fakta om RPA

Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som används för att automatisera arbetsuppgifter som annars skulle utföras manuellt. Det handlar om de repetitiva och regelstyrda arbetsuppgifterna som inte kräver specifika mänskliga egenskaper utan som med fördel kan automatiseras med hjälp av en dator. Det handlar alltså inte om en fysisk robot utan en mjukvarurobot.