$left
$middle

Studenter jobbade skarpt för ett hållbart Malmö

I april deltog ett 40-tal studenter från 30 länder på Stormathon. Under tolv timmar arbetade studenter vid Malmö universitet med ett skarpt case för ett mer hållbart Malmö. Uppdraget kom från Malmö stad.

Det var det första gången som Malmö universitet arrangerade Stormathon. Evenemanget är inspirerat av klassiska hackathons som går ut på att deltagarna jobbar intensivt tillsammans under 12 timmar för att lösa en utmaning. Även så under Stormathon.

Utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål

Temat för dagen var hållbara städer och samhällen med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål. Utmaningen de fick var att göra Malmö till en mer hållbar stad med fokus på att minska nedskräpningen.

– I slutet av dagen fick de två minuter på sig att pitcha sin lösning för oss i juryn. Det är alltid svårt att konkretisera sin idé på så kort tid men det viktigaste för min del är att studenterna också får med sig något hem från dagen, berättar Måns Adler, Malmö Tech Team och medlem i juryn för Stormathon.

– För att kunna fortsätta utveckla samhällsservicen så att den möter invånarnas behov på ett bra sätt behöver Malmö stad inte bara ha örat mot marken, vi behöver även vara öppna för att de bästa lösningarna inte alltid finns i kommunens organisation. Stormathon var ett sätt att involvera studenterna i våra utmaningar och det är spännande att se vad denna nya form av samskapande kan betyda för stadens fortsatta utveckling, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef i Malmö stad.

Det vinnande bidraget gick till Mikaela Persson, Annie Hult, Wilhelm Ewe och Ebba Nilsson, studerande vid Malmö universitet, med idén om att använda cargo bikes som mobila soptunnor.

Fakta om stormathon

  • Stormathon är en innovationsdag där studenter från Malmö universitet arbetar tillsammans i team för att utveckla sin problemlösningsförmåga med hjälp av ett skarpt case.
  • Stormathon arrangeras av innovationshubben Storm vid Malmö universitet i samarbete med Malmö stad.

Läs mer om:

Malmö Tech Team

Malmö stad bildade Malmö Tech Team i hösten 2018. Teamet består av entreprenörer från näringslivet som har i uppdrag att öka takten på Malmö stads digitaliseringsarbete.
https://malmo.se/Huvudnyheter/2018-09-04-Malmo-stad-satsar-pa-digital-valfard.html

Det digitala Malmö

Det digitala Malmö beskriver hur Malmö stad ska använda digitaliseringen möjligheter för att skapa mervärde till medborgarna. För att kommunen bättre ska förstå vad som ger mervärde för Malmöborna behöver Malmö stad involvera medborgarna och andra aktörer för att utveckla samhällsservicen på ett bra sätt.
www.malmo.se/digitala