$left
$middle

Bevara dina gamla fönster

Visste du att äldre fönster kan hålla i långt över 100 år om de sköts på rätt sätt? Äger du en fastighet med äldre originalfönster och funderar på hur de ska underhållas, eller går du kanske rent av i fönsterbytestankar?

Nu kan du få hjälp på traven med den nya informationsbroschyren Bevara dina gamla fönster som tagits fram av Malmö Museer.

Broschyren finns som PDF och vänder sig i första hand till fastighetsägare, och den lyfter fördelarna med att bevara äldre originalfönster. Texten tar bland annat upp den mångfald av värden som finns i äldre fönster och behandlar energi- och klimatfrågan.

Broschyren bjuder också på exemplifierande kostnadskalkyler och konkreta råd på hur man kan ta hand om sina fönster.