$left
$middle

Malmö ökar andelen ekologisk mat och tar en tredjeplats i Ekomatsligans mätning

Malmö tar en tredjeplats på Ekomatsligans årliga prisutdelning inom hållbar mat i offentlig sektor. Staden fick även en särskild utmärkelse som en av Sveriges ekologiska spjutspetsar 2019. Att en så pass stort stad som Malmö kommer på tredjeplats är något vi ska vara stolta över, berättar Louise Dahl som var på plats.

Många i Malmö har en koppling till den offentliga maten. Från att vara en av stadens nästan 26 000 anställda, till att på olika sätt ta del av offentliga verksamheter så som förskola, skola och äldreomsorg. Malmö stad har sedan länge arbetat utifrån en policy för hållbar utveckling och mat, med syfte att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Arbetet innefattar bland annat att öka andelen ekologisk mat som köps in och serveras i staden.

Ekomatsligans mätning

Varje år samlas statistik om landets kommuner, landsting och regioners utbud av ekologisk mat. Statistiken dokumenteras och offentliggöras i rapporten Ekologiskt i offentlig sektor 2019. I årets mätning hamnade Malmö på en tredjeplats. Det är samma placering som föregående år, men de ekologiska inköpen har ökat från 63% till 65%.

Louise Dahl från miljöförvaltningen och Gunilla Berggren från Malmö skolrestauranger var på plats för att ta emot Malmös priser. Louise berättar:

”Det här priset är till alla som arbetar med den offentliga maten. Vi har vågat sätta ribban högt i vår matpolicy och det har verkligen gett resultat. Att en så stor stad som Malmö hamnar på tredjeplats är något vi ska vara väldigt stolta över. Vi har tillgång till bra mat och det är roligt att vi hela tiden blir bättre.”

På första och andra plats hittar vi två andra skånska kommuner, nämligen Lund med hela 82% ekologiska livsmedel och Vellinge med 78%.

Av Malmös totala inköp av livsmedel är 65% ekologiskt, vilket innebär att staden klarar det nationella ekomålet på 60% till 2030 och utnämns till en spjutspetskommun. Övriga spjutspetskommuner är Lund, Vellinge, Örebro och Borlänge.

Läs mer om Ekoligans prisutdelning här.

Hur fortsätter vi den positiva trenden med hållbar mat i Malmö stad?

Louise Dahl poängterar att framgången ligger i tydliga och ambitiösa mål. Malmö har även ett bra avtal med livsmedelsgrossister och ett tydligt beställningssystem som gör det lätt att göra rätt.

Utöver ekologisk mat är Malmö duktiga på klimatsmart mat. Detta är inte en kategori inom Ekomatsligan i dagsläget, men förhoppningar finns att utveckla en sådan i framtiden.