$left
$middle

Foto: Sanna Dolck

Grundskoleförvaltningen tilldelas Guldtrappan 2019

Grundskoleförvaltningen har fått utmärkelsen Guldtrappan, ett pris som delas ut till skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs minne.

Digitaliseringsarbetet har pågått sedan grundskoleförvaltningen startade 2013. Bland annat tog grundskolenämnden tidigt beslut om att införa en plan för IT-utvecklingen i skolorna. Den planen har inneburit att alla elever har fått var sin chromebook för att använda i skolarbetet. Där finns bland annat program för talsyntes, bildstöd och ordpredikton som ger förslag på ord. Samtidigt gjordes en stor satsning på wifi-nätverk ute på alla skolor för att få en trygg och tillförlitlig uppkoppling för alla elever.

– Enligt skolverkets krav är programmering en del i kurs- och läroplanen och det har vi satsat stort på. Till exempel får eleverna bygga robotar för att synliggöra vad de har lärt sig inom programmering, säger Mats Johnsson, chef för IT-avdelningen på grundskoleförvaltningen.

En annan satsning är att alla skolor ska bli digitalt certifierade. Det innebär att skolorna målmedvetet ska använda de digitala verktygen på ett sätt där de är en naturlig del av undervisningen. Både rektorer och pedagoger har utbildats och har även nätverk för att utveckla digitaliseringen ytterligare och för att kunna stötta andra pedagoger i skolorna.

– För eleverna har satsningen inneburit att de har tillgång till verktyg som stödjer dem i skolarbetet. Alla elever kan utgå från sina förutsättningar. Vissa kanske har lättare att producera annat än skriven text och då har de möjlighet att istället jobba med poddar och filmer. Men det ställer också högre krav på pedagogerna för de ska kunna bedöma andra typer av inlämningsuppgifter än de traditionella, säger Mats Johnsson.

Aila Delleskog jobbar som IKT-pedagog på Oxievångsskolan där hon tillsammans med bibliotekarierna har projektet Digimik som står för digitalisering och media- och informationskunnighet.

– Vi tar reda på vad pedagogerna behöver för att kunna arbeta digitalt och har till exempel workshops där vi stöttar och visar hur tekniken kan användas. Verktygen är ofta mångfacetterade och kan användas av alla elever på olika sätt och det kan vi visa. Förvaltningen ger mig och andra pedagoger stort stöd i arbetet, det är inget som varje IKT-pedagog måste jobba ensam med utan detta är något som vi alla kan stå för och vara en del av, säger hon.

Att grundskoleförvaltningen nu har fått en utmärkelse för digitaliseringsarbetet tycker hon är roligt.

– Ja, det är jättehäftigt. Det är ett kvitto på att det krävs ett helt system som står bakom arbetet och att vi alla har gjort ett bra jobb och det spiller ju över på eleverna i klassrummen.

I framtiden hoppas IT-chef Mats Johnsson att ytterligare kunna möta särskilda behov hos elever. Han tror också att nästa steg är att kunna fördjupa lärandet i till exempel 3D-miljö, med artificiell intelligens (AI) och att samla in och arbeta med verklighetsbaserade data.

Varför är digitaliseringen så viktig?

– Den är viktig för att kunna stödja eleverna på ett mer effektivt och likvärdigt sätt och dessutom förbereds de för den digitala omvärlden vilket är viktigt.

Juryns motivering:

”Ett utvecklingsarbete som utgått från och startat i skolornas behov av digitalisering, med förankring i såväl nämnd som sammanhållen förvaltning, visar nu på både spridning och ökad kompetens inom skolhuvudmannens ansvarsområde. En kraftfull satsning på infrastruktur och ökad tillgänglighet har stärkt miljöerna för lärande. Med Pedagog Malmö, Malmö delar och en utvecklad kompetensplan har miljön förankrats, integrerad i ett helhetsperspektiv, Det Digitala Malmö, 2017-2022.”