$left
$middle

Malmö får tre fimpzoner

Malmö stad blir först i Sverige med att införa detta, på tre platser i staden där det finns många uteserveringar. Detta för att underlätta för rökare att göra rätt – det vill säga slänga sin fimp i en papperskorg. 

Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus, bland annat på uteserveringar. Denna nya lagstiftning skapar nya utmaningar, en av dem är var man faktiskt får röka, och vad man sedan gör med sin fimp. Malmö stad inför nu, på test, så kallade fimpzoner på tre platser i staden där det finns många uteserveringar; Lilla torg, Möllevångstorget och Södertull. Här kommer det denna sommar finnas möblerade samlingspunkter som gör det lättare för rökaren att göra rätt – slänga sin fimp i en papperskorg/fimpsamlare.

Fimpzonerna kommer att utvärderas efter sommaren.

– Vad jag känner till är Malmö först ut i Sverige med den här typen av lösningar med fimpzoner på offentlig plats, säger Sverker Haraldsson, projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

Rökning i sig påverkar inte bara rökaren själv och dess omgivning; cigarettfimpen innehåller nämligen mikroplast och har negativ påverkan på ekosystemet om den slängs på fel ställe.

– Enligt forskarna får vi människor i oss plast motsvarande ett kreditkort i veckan*. Därför är det viktigt att fler fimpar hamnar rätt och inte i vattensystemet. Jag hoppas att de nya fimpzonerna blir en naturlig samlingspunkt för alla rökare, säger Andreas Schönström, ordförande i tekniska nämnden, Malmö stad.

Införandet av fimpzoner är en av de åtgärder som Malmö stad genomför när den nya lagen om rökförbud börjar gälla den 1 juli 2019. Det kommer också att göras en översyn av fimpsamlare på allmän plats, och stärka upp med fler där behov uppstår. Nya sorters fimpsamlare kommer också att testas. Många nya rökförbudsskyltar kommer också att sättas upp, bland annat på stadens allmänna lekplatser och på busshållplatser som har busskurer. Det senare tar Skånetrafiken hand om.

*Världsnaturfonden WWF