$left
$middle

Vi bygger världens största insektshotell!

I alla fall om måttstocken är Guinness World Records. Slottsträdgården tillsammans med Malmö stads utesnickare utmanar nuvarande rekordhållare Martin Mere Wetland Centre i Storbritannien. Att slå rekord är en kul grej även om projektets huvudsyfte är att bidra till Malmö stads hållbarhetsarbete – för och tillsammans med Malmöborna.

Idén till insektshotellet kommer från trion Lina Hirsch, Linnéa Dickson och Mikael Miolin. Lina och Linnéa är trädgårdsingenjörer och arbetar med Slottsträdgården, Mikael arbetsledare för utesnickarna som är en del av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser. Tillsammans brinner de för ett hållbart Malmö vilket tar sig uttryck i gemensamma projekt. Deras väl beprövade formel är återvunnet material från Malmö stads verksamheter plus idéer till meningsfulla uppdrag för arbetslaget lika med en finare och roligare utemiljö för Malmöborna och i harmoni med naturen.

Vad gör vi av tre ton återvunna träskivor?

Tre ton material, ja varför inte världens största insektshotell! Sen var det ren matematik. Om hotellet byggs i moduler i form av lådor som fylls med växtmaterial… vilken är den hanterbara storleken på en modul och hur många moduler får vi ut av allt material? Här handlade det både om att undvika arbetsskador och minimera materialspill. Lådorna fylls nu med växtavfall som arbetslaget samlat in från stadens parker. Lådorna förbereds i verkstan och monteras sedan på plats. Målet är tjugo kubikmeter för att slå nuvarande rekord på 18,46.

- Att bygga ett insektshotell i Slottsträdgården förpliktigar, säger Mikael. Det här är vår finaste park och det ställer krav på designen. Vi rev upp och gjorde om första delen för att arbetslaget konstaterade att bygget var snett. Här är det kvalitet som gäller!

Modulerna med olika innehåll sätts ihop i ett slumpmässigt mönster.

- Om vi repeterade mönstret systematiskt skulle det se väldigt onaturligt ut i en park.

utesnickarna insektshotell Slottsträdgården

Att det tar tid att bygga är själva grejen

För att återgå till filosofin som genomsyrar arbetet så handlar det om att deltagarna i arbetslaget ska få jobba med hela processen från material till färdigt resultat, från delmoment till helhet. Samtidigt är det en arbetsmarknadsinsats som ska bygga på enkla arbetsuppgifter som är lätta att komma in i och vara självgående i.

Mikael har en bakgrund i byggbranschen.

- Det här är tvärtemot byggbranschen. Där handlade det om att hitta tekniker och material som sparar tid, här jobbar jag istället med att tid är arbetslagets stora fördel och resurs. Vi är alltid på jakt efter uppdrag som kräver tid att utföra, helst med enkla arbetsmoment som upprepas många gånger.

Samtidigt behöver det finnas ett design- och kvalitetstänk. Det ska synas på slutprodukten att det här är väl bearbetat, det här har fått lov att ta tid.

Världens bäst designade insektshotell

- För att hotellet ska bli så trivsamt och bra som möjligt för insekterna kommer gräsmattan alldeles intill ersättas med blomsterlökar och ängsväxter, inflikar Lina.

Sätter vi ett nytt rekord? Det vet vi först den 14 november på Guinness World Records Day.

Följ oss

Följ slottstradgarden_malmo på Instagram för att se om vi lyckas. #biggestinsectshotel_slottstradgardenmalmo #störstainsektshotellet_slottsträdgårdenmalmö

utesnickarna insektshotell Slottsträdgården

Hållbarshetstänket styr designen. Lådorna är målade med svart slamfärg – en färg som användes förr i svensk byggtradition. Den flagnar inte, är lätt att underhålla och åldras bättre än nyare typer av färg. Projektgruppen valde att inte måla insidorna av lådorna för att visa att det här är återvunnet material. Det här var en gång utställningsväggar.