$left
$middle

Malmö Borgarskola satsar mot antisemitism

För att motverka antisemitismen i Malmö gör Malmö Borgarskola nu en unik satsning. Skolan kommer att ha en lärarassistent som ska gå runt på skolan och samtala med eleverna om antisemitism och delta aktivt i klassrumsundervisning kring dessa frågor.

Det är lärarassistenten själv, Peter Vig, som tagit initiativet. Han har judisk bakgrund och är väl insatt i problematiken med antisemitismen.

– Jag tog kontakt med Malmö Borgarskolas rektor Martin Roth. Vi bollade idén om att det kanske skulle vara bra med en permanent judisk resurs närvarande på skolan. Den judiska gruppen i Malmö är liten och känner sig alltmer utsatt och trängd. Detta trots att, eller kanske snarare tack vare, att de flesta aldrig har eller kommer att komma i kontakt IRL med en judisk person. Martin tog på stående fot till sig idén. Jag tror att ett fysiskt möte med en judisk person kan bidra till en positiv förändring i attityder och förhållningssätt, säger Peter Vig.

Som ett led i satsningen mot antisemitismen kommer Malmö Borgarskola även att skicka åtta lärare på en studieresa till Israel och Palestina. Lärarna kommer att delta i en studiecirkel innan avresan. Även om Malmö Borgarskola är en trygg skola med hög elevnöjdhet tycker Martin Roth att det är viktigt att lyfta problemen med antisemitism i Malmö. Europeiska judar i åldrarna 16–34 år utsätts i högre grad för antisemitiska trakasserier än vad deras föräldrageneration gjorde, påpekar han.

– Detta är oerhört tragiskt. Förhoppningsvis blir lärarna genom resan och studiecirkeln bättre rustade att möta problematiken. Det är en resa som innehåller flera möten med människor som företräder olika synsätt men också besök på skolor och universitet där judar och palestinier studerar tillsammans. Många förväxlar den politik som förs av staten Israel och den judiska identiteten, men det är viktigt att hålla isär det som staten Israel gör och rätten att få vara och leva som jude i Malmö utan att känna rädsla i vardagen, säger Martin Roth.

Läs mer

Malmö stads arbete mot antisemitism

Öppna Malmö