$left
$middle

Chans att testa simkunnighet

Simkunnighet är en färskvara och för att uppmärksamma detta arrangeras Simborgarveckan på Hylliebadet och Oxievångsbadet den 14–20 oktober. Under veckan uppmanas besökarna att testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter.

Det är inte ovanligt att man överskattar sin förmåga när det kommer till simning. Ett sätt att hålla koll på sina färdigheter är att ta Simborgarmärket som innebär att du ska simma 200 meter valfritt simsätt, i mag- eller ryggläge, på djupt vatten utan tidtagning.

– Att simma 200 meter är den nordiska definitionen av att vara simkunnig. Många kanske känner att de kunde simma jättebra för ett antal år sen men nu vet man inte längre hur mycket man orkar. Har du koll på din egen förmåga så simmar du inte längre från strandkanten än att du vet att du kan ta dig tillbaka, säger Ida Granlund på fritidsförvaltningens badenhet.

Under Simborgarveckan bjuds alla som testar sin simkunnighet på Oxievångsbadet eller Hylliebadet på en kaffe eller frukt.

Så jobbar Malmö stad med simkunnighet

Malmö stad jobbar hela tiden för att öka simkunnigheten bland Malmöborna och har ett särskilt fokus på barn och unga. Alla elever i årskurs 2 har obligatorisk simundervisning med 15 gånger under en treveckorsperiod. Detta följs sedan upp i årskurserna 3–6.

Förutom skolsim driver Malmö stad simskolor i egen regi både under terminerna och på skolloven. För de som inte lärt sig simma som barn erbjuds det även simskola från 16 år på Hylliebadet. Dessutom står Malmös simföreningar för en stor simskoleverksamhet på de kommunala baden.