$left
$middle

Så jobbar Malmö stad med trygghet kopplat till sprängningar

Malmö har den senaste tiden drabbats av en rad detonationer och larm om farliga explosiva föremål. Malmö stad arbetar långsiktigt med olika förebyggande insatser för att tillsammans med andra myndigheter skapa en trygg och säker stad för Malmöborna, men under helgen och arbetsdagarna efter har insatser kretsat kring vad Malmö stad kan göra här och nu.

Sedan fredagen den 1 november har gator i staden spärrats av sex gånger på grund av sprängningar eller befarad explosionsrisk. Det är förståeligt att många malmöbor känner oro och otrygghet efter helgens händelser.

I måndags (4/11) hade staden ett samverkansmöte med polisen där de berättade att det pågår ett intensivt och förstärkt polisiärt arbete för att stävja brottsligheten i Malmö. Bland storstäderna har Malmö stad en väldigt god samverkan med polisen och vi arbetar nära i både förbyggande projekt och i mer akuta lägen. Malmö stad har också tagit kontakt med besöksnäringen för att öka samverkan i trygghetsfrågor.

Malmö stad har en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera oönskade händelser och kriser, dygnet runt. Dessutom ingår social jour i det centrala krisstödet för att snabbt kunna vara på plats och göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas.

Antalet sprängningar och skjutningar minskar i Malmö

Enligt polisen har läget i Malmö vad gäller det grova våldet stabiliserats under första halvåret av 2019. Antalet skadade och döda i skjutningar var lägre än under motsvarande tid förra året. Polisen börjar också se en positiv utveckling, tex en minskning av antalet skjutningar. Sedan projektet Sluta skjut inleddes har det skett 18 skjutningar mot person, varav fyra med dödlig utgång, och drygt 130 olagliga vapen tagits i beslag.

Enligt Brå är antalet anmälda brott per capita i Malmö nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009. Även sprängningarna minskar enligt polisen. Hittills i år har det varit 28 sprängningar i Malmö, förra året 45 stycken och 2017 var det 58 stycken.

Lästips


Läs mer om hur polisen ser på sprängningarna:

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/november/fortydligande-om-sprangningar-i-malmo/

Läs mer på malmo.se kring vilka insatser som görs i samverkan med polisen:

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med.../Trygghet-och-sakerhet/Samarbeten-med-polisen/Samverkansavtal-mellan-Malmo-stad-och-polisen.html

Text