$left
$middle

Cirkulär utställning om återbrukade kontorsmöbler

Under december kommer en cirkulär utställning pryda foajén i stadshuset. Syftet är att lyfta Malmö stads nya avtal för återbrukade möbler, som började gälla i februari 2019. Kom förbi och provsitt, ta del av stadens cirkulära arbete och inspireras till hållbara inköp!

Under 2018 började projektgruppen inom Circular PP arbeta med ett nytt avtal som ska göra det enklare att välja återbruk före nyproducerade möbler. Sedan februari 2019 har stadens anställda kunnat kontakta någon av de fyra avtalsleverantörer som förvaltar begagnade möbler och erbjuder relaterade tjänster så som uthyrning, reparation och re-design. Avtalet går i linje med Malmö stads miljömål ”I Malmö är det lätt att göra rätt”.

Avtalet är en del av Malmö stads arbete med att utforska cirkulär ekonomi och upphandling, inom Interreg-projektet Circular PP. Både möblerna och tjänsterna är i sig själva cirkulära då livslängden förlängs genom reparation samt minskar behovet av nyproducerat. Även leverantörerna har fått beskriva hur de arbetar cirkulärt, för att säkerställa våra gemensamma ambitioner mot en cirkulär ekonomi. Avtalsleverantörerna är Kinnarps AB, Rekomo Malmö AB, RP (Recycling Partner) i Malmö AB och Soeco Kontorsmöbler AB.

Du kan läsa mer om avtalet i en tidigare publicerad nyhet på Malmo.se.

Ett steg närmre de globala målen för hållbar utveckling

Avtalet går i linje med de globala hållbarhetsmålen 8 och 12 genom att förbättra resurseffektiviteten i både konsumtion och produktion, verka för en hållbar ekonomisk tillväxt och minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. Här kan du läsa mer om de globala målen.

Cirkulär utställning i stadshusets foajé

Besök stadshusets foajé mellan den 2-20 december och se hur ett kontor med fokus på återbruk och re-design kan se ut. Slå dig ner vid ett bord med flera års erfarenhet eller gör dig bekväm i hovrättens gamla arbetsstol som kanske snart finns permanent på någon av stadens arbetsplatser.

Alla möbler i utställningen är återbrukade och kommer antingen från stadens internservice eller från någon av de externa leverantörerna kopplade till avtalet. Materialet är till låns och kommer förhoppningsvis snart användas på någon av stadens arbetsplatser.

återbrukade möbler

Möjlighet att ställa frågor

Den 12 december mellan klockan 08.00-12.00 kommer Emma Börjesson från miljöförvaltningen och Caroline Hultstrand från upphandringsenheten vara på plats för att berätta mer om avtalet och besvara frågor. Välkommen!

återbrukade möbler: stol och bord

I projektet Circular PP (Circular Public Procurement) arbetar Malmö stad tillsammans med Finland, Polen, Ryssland, Lettland, Danmark och Nederländerna för att undersöka hur vi kan bidra till en cirkulär ekonomi genom offentliga upphandlingar. Målet är att produkter ska användas eller återbrukas så länge som möjligt plus att material ska återgå som resurs när själva produkten slutligen är uttjänt. Projektet delfinansieras av EU via Interreg Baltic Sea Region.