$left
$middle

Ny sida för Fakta och statistik på malmo.se

Från och med den 13 december har webbsidan Fakta och statistik på malmo.se en ny mer lättillgänglig layout.

Statistiken på malmo.se är efterfrågad. De två senaste månaderna (oktober-november) hade Fakta och statistik på malmo.se cirka 22 000 visningar. Med en ny grafisk layout presenteras ett urval av aktuell och efterfrågad statistik över Malmös utveckling.

Här hittar man bland annat information om befolkningsutvecklingen, utbildningsnivån bland Malmöborna och hur många bostäder det byggs i staden. För den som vill gå lite mer på djupet finns även mer omfattande material och data att ladda ned.

Precis som tidigare är webbsidan uppdelad i olika ämnesområden: befolkning, bostäder och hemlöshet, ekonomiskt bistånd, sysselsättning, migration från utlandet, trygghet och säkerhet samt skola och utbildning.

Länk till Fakta och statistik: malmo.se/statistik