$left
$middle

Sofielundsarbetet vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) 2019

Förbättrad städning, ökad polisiär närvaro, minskat biltrafik och punktinsatser mot kriminella. Genom en rad insatser har samverkansarbetet BID Sofielund ökat säkerheten i Seved i Södra Sofielund. Nu har arbetet kammat hem förstaplatsen i en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete.

BID Sofielund tillsammans med polisen i Malmö, företrädare för Malmö stad och forskare från Malmö universitet är vinnare i European Crime Prevention Award (ECPA). Arbetet prisas för breda brottsförebyggande insatser i området Södra Sofielund/Seved och har lett till ökad säkerhet i området.

Under många år har det pågått en mängd insatser för att öka tryggheten i södra Sofielund och ta itu med den öppna narkotikahandeln. Parallellt med kameraövervakning har den polisiära närvaron ökat, biltrafiken minskat, punktinsatser mot kriminella satts in, belysning och städning förbättrats, planteringar och kulturella aktiviteter ökat mm.

Forskare från Malmö universitet har utvärderat de insatser som gjorts vilket resulterat i tre olika forskningsrapporter.

Juryns motivering till priset

"Omfattande arbete i Sofielund har vänt en negativ trend i området, som har haft stora problem med både allvarlig brottslighet, framför allt narkotikahandel och mindre brottslighet som graffiti och vandalism, vilket skapat en betydande känsla av otrygghet. De svåra problemen har lösts genom att stärka den kollektiva förmågan hos de som bor och arbetar i området.

Ett brett spektrum av ansträngningar har genomförts av det civila samhället, företag och offentliga organisationer, såsom kommunen och polisen, till exempel i form av säkerhetskameror och insatser för att öka den sociala sammanhållningen. Forskare har följt och utvärderat arbetet.

Ett starkt och kraftfullt lokalt nätverk, där alla parter som bidragit på olika sätt, har lagt grunden för framgång. Insatserna har lett till ökad stabilitet i området och tecken på en minskning av nyrekryteringar till brottslighet och narkotikamissbruk, bland annat för ungdomar i riskzonen."

Om European Crime Prevention Award (ECPA)

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Temat för årets tävling är ”Förebyggande narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet”.

Vinnare blev det svenska bidraget Sofielundsarbetet – en samverkan mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt Malmö stad.

Tvåa kom Tyskland med ett arbete i ungdomshäkte i Hamburg. På tredje plats kom Danmark med en internetbaserad rådgivning för unga som vill komma ur sin droganvändning.

Läs mer om BID Sofielund