$left
$middle

Kultur för dem som inte kan ta sig till kulturen

En samlingsplats för kultur på webben och en inspiration till levande kulturupplevelser. Så beskrivs Kulturarenan.se, en ideell sajt som nyligen börjat erbjudas aktivt på vårdboenden runtom i landet, men egentligen är öppen för vem som helst att använda.

– Vi guidar människor till den kultur som finns på nätet. Tjänsten är tillgänglig utan avgift och när som helst på dygnet, berättar Johan Sundelöf, överläkare och specialist i palliativ medicin, när han presenterar Betaniastiftelsens digitala plattform Kulturarenan.se.

Kulturarenan.se som både namnet och webbadressen lyder har fyra huvudingångar, eller ”rum”, som Johan Sundelöf beskriver det:

– Det är konserthallen, scenen, biografen och museet. Under de rubrikerna samlar vi den offentliga kultur som finns fritt tillgänglig. Vi ser det som en samlingsplats för kultur för människor som inte kan komma till kulturen.

Betaniastiftelsen bedriver utbildningsverksamhet för alla nivåer av vård- och omsorgsarbetare, från undersköterskor till tjänstemän. Stiftelsen skapade Kulturarenan.se för att äldre, sjuka och deras närstående enkelt ska kunna ta del av kultur.

Förhoppningen är att sajten ska användas som ett verktyg inom vården och omsorgen, exempelvis för kulturombud, aktivitetssamordnare, vårdpersonal men även anhöriga.

– Kulturarenan ger möjlighet till olika upplevelser varje dag, exempelvis på ett vårdboende. Den kan också fungera som en katalysator för andra kulturupplevelser då den ökar lusten för levande kultur. En människa förlorar aldrig kapaciteten att uppleva ro och tillfredsställelse inombords. Därför är det alltid värt att jobba med kultur, säger Johan Sundelöf.

I Malmö stad finns ett påbörjat samarbete mellan kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som handlar om att utveckla och tillgängliggöra kulturen för äldre. Inom ramen för detta samarbete har personal på vårdboendet Rönnbäret fått prova på hur digital teknik kan användas för att sprida kultur i vardagen.

Målet är att alla vårdboenden i Malmö ska erbjudas möjligheten att ta del av exempelvis Kulturarenan och andra digitala plattformars utbud, berättar Irmeli Dahlbacka, kultursamordnare inom hälsa, vård och omsorg.

– Det pågår just nu intressant forskning på Göteborgs universitet om hur kulturkonsumtion via nätet kan påverka hälsa och välbefinnande hos vårdtagare och anhöriga. Kulturarenan har ett utbud som jag gärna vill att våra äldre ska kunna få ta del av. Det finns även andra gratistjänster som till exempel bildarkiv, digitala museum, TraditionsTV och Cineasterna.

Kulturarenan drivs av Betaniastiftelsen i samverkan med kultur- och vårdaktörer. Tjänsten är utvecklad i samarbete med Piteå kommun och med stöd från Kulturrådet och Region Norrbotten.

Betaniastiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa.