$left
$middle

”Kulturpaddor” på vårdboenden kan bidra till ökad livskvalitet

En senior har en smartpladda framför sig och en annan senior sitter och pratar i telefon.
En senior pekar på en smart platta medan en personal håller plattan


Hur kan kulturen göras mer tillgänglig för dem som bor på ett vårdboende? Ett projekt inom äldreomsorgen i Malmö visar att digital teknik i form av läsplattor och strömningstjänster med musik, teater och film, kan vara ett enkelt sätt att öka de boendes livskvalitet.

Idén till pilotprojektet ”Kultur för äldre” kommer från Irmeli Dahlbacka, kultursamordnare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

– Mitt uppdrag handlar om att göra kulturen tillgänglig för våra brukare. Eftersom det finns en del begränsningar för den som bor på ett vårdboende att ta sig till kulturen, så kan användandet av digital kultur vara ett komplement.

Rönnbärets vårdboende valdes i höstas ut för att testa modellen. Där har de boende och anställda fått prova på att använda läsplattor för att bland annat lyssna på musik och läsa tidning.

Testerna visade ganska snart på behovet av egna ”kulturpaddor” (läsplattor, red) ute på boendena, berättar Lotta Lewandowska, it-specialist inom enheten för digitalisering och välfärdsteknik inom hälsa, vård och omsorg.

– Det finns idag ett stort gratis digitalt utbud i form av olika kulturupplevelser och spel inriktade på olika behov. Att få tillgång till dessa streamingtjänster, och helst kunna individanpassa utbudet och slippa reklam, vore mycket intressant att kunna erbjuda alla våra boende, säger Lotta Lewandowska.

Nyttan av digitala tjänster har även diskuterats inom fler områden. Ett exempel är tolk-appar som skulle kunna användas vid kommunikation på olika språk.

– Malmö är en stad med många olika nationaliteter och språk. Här behöver vi gemensamt utvärdera och testa vilka applikationer som kan ge oss nytta. Att kommunicera är så grundläggande för våra behov. Fantastisk om vi skulle kunna erbjuda denna möjlighet för våra äldre, säger Lotta Lewandowska.

Tanken är nu att fler vårdboenden ska ta del av de digitala möjligheterna och börja jobba med kultur som en vardagsaktivitet.

– Vi vill väcka nyfikenhet och lust till användandet av digitala hjälpmedel och samtidigt öka förståelsen för hur viktigt det är att våra äldre kan ta del av den kultur som finns. Kultur är en mänsklig rättighet, säger Irmeli Dahlbacka.

Fotnot: Projektet Kultur för äldre avslutas vid årsskiftet och kommer att utvärderas för att se hur arbetet med att sprida kultur inom Malmös vårdboenden bäst kan bedrivas framöver.