$left
$middle

Beslut om fördjupad översiktsplan för Nyhamnen

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nyhamnen beslutades den 19 december 2019 av Malmö kommunfullmäktige.

Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen och utgör ett tillägg till denna.

FÖP Nyhamnen tar framför allt upp följande frågor

  • Hur man kan kombinera hög täthet med en trivsam och attraktiv stadsmiljö, bra boendemiljöer och goda rekreativa värden.
  • Hur Malmös centrum kan kopplas till havet och samtidigt göra det på ett sätt som skyddar staden mot exempelvis havsnivåhöjningar.
  • Hur omvandlingen av Nyhamnen kan stärka den sociala sammanhållningen, både inom området och inom staden.
  • Hur höga stadsutvecklingsambitioner kan kombineras med ekonomisk och praktisk genomförbarhet.