$left
$middle

Många bra förslag på hur malmo.se kan bli bättre

Malmö stads webbundersökning avslutad och vinnare utsett.

Malmö stad har tillsammans med fyra andra kommuner nyligen genomfört en webbundersökning.

Vi frågade efter förslag som kan göra malmo.se bättre. Besökarna på malmo.se lämnade fler än 1 300 synpunkter. En jury från Malmö stad har utsett ett vinnande förslag som belönas med två biobiljetter.

Flera föreslår att malmo.se borde ha en chatt. Juryn fastnade för Emelias motivering. Hon berättar vilken betydelse chattar på många andra webbplatser har för henne som döv. ”En chatt underlättar kontakten och motsvarar ett telefonsamtal, mejl är ofta för långsamt och inte alltid det fungerar bra med tolk via bildtelefon”, skriver Emilia.

Stort tack till alla för konstruktiva idéer och användbara förslag!