$left
$middle

Nu ska det grova våldet minska ytterligare – Sluta skjut fortsätter

Satsningen Sluta skjut har som syfte att förebygga skjutningar och grovt våld i Malmö och jämfört med 2017 har skjutningarna nästan halverats. Även tryggheten har ökat enligt polisens årliga trygghetsmätning. Därför fortsätter nu Sluta skjut.

– Samarbetet mellan polisen, Malmö stad och Kriminalvården har blivit ännu bättre genom satsningen Sluta skjut. Vi har också blivit tydligare mot våldsamma grupperingar, säger Mattias Sigfridsson, polisområdeschef polisområde Malmö.

Arbetet bygger på fokuserad avskräckning vilket innebär interventioner och sanktioner mot de mest våldsamma grupperna. Budskapet har varit tydligt – sluta skjut, annars kommer samhället att rikta sanktioner mot hela gruppen.

Resultat av genomförda interventioner, sanktioner och sociala insatser

I satsningen har hittills totalt 25 personer deltagit i tre informationsmöten, så kallade call-in. Tanken är att de ska vara budbärare till de våldsdrivande grupperna i Malmö. 49 individuella samtal, så kallade custom notifications har också genomförts med 44 individer.

Mot de grupper som inte hörsammat budskapet om att avstå grovt våld för att lösa konflikter, har olika sanktioner riktats. Riktade kontroller har genomförts och utredningar som kan kopplas till de grupperna har prioriterats. Många har blivit frihetsberövade och några har valt att lämna grupperna, då det blivit jobbigt att tillhöra dessa.

Fler vill hoppa av

En del i Sluta skjut går ut på att stödja kriminella att lämna den våldsamma livsstilen. Malmö stads avhopparverksamheter har haft kontakt med cirka 40 individer inom ramen för satsningen. Drygt hälften har fått mer omfattande stöd så som flytt, utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Andra har fått hjälp att till exempel kontakta sjukvården eller andra instanser.

Stöd har också erbjudits via civilsamhället, bland annat genom sportklubbar och organisationer som hjälper kriminella individer med arbete och mentorskap. Fler individer har sökt hjälp i år än tidigare.

– Vi har varit mer uppsökande och därmed etablerat fler och nya kontakter genom Sluta skjut, säger Anna Kosztovics från avhopparverksamheten Konsultationsteamet i Malmö stad. Vissa befinner sig i avhopparprocessen nu, andra har avbrutit och återgått till kriminalitet. Men vi hoppas att de som avbrutit återkommer till oss längre fram när de är mer motiverade.

Färre skjutningar 2019

Under 2019 hade Malmö 34 bekräftade* skjutningar. Det är 13 färre än 2018 och nästintill en halvering mot 2017 då 65 skjutningar bekräftades. Förra året hade sju av skjutningarna dödlig utgång, motsvarande siffra för 2018 var tolv.

– Det är en positiv bild att antalet skjutningar har minskat. Vi ser att vårt ihärdiga arbete ger effekt, bland annat genom satsningen Sluta skjut. Men vi är lite försiktiga med att dra för snabba slutsatser då det dödliga våldet går i vågor. Vi har fortfarande otillfredsställande siffror och vi fortsätter vårt intensiva arbete. Det finns inga kortsiktiga lösningar på långsiktiga problem, säger Mattias Sigfridsson.

Fakta

*En bekräftad skjutning (enligt Polismyndighetens definition) är att det har avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.

Resultaten från projektet indikerar att satsningen Sluta skjut fungerar som avsett, därför fortsätter arbetet i avvaktan på processutvärderingen som Malmö universitet gör och effektutvärderingen som Brottförebyggande rådet (Brå) ansvarar för. Satsningen har delfinansierats av EU:s fond för inre säkerhet.

Läs mer