$left
$middle

Ställ frågor till de som formar Malmös nya klimatsmarta stadsdel

Träffa och ställ frågor till några av de aktörer som är med och formar Sege Park till Malmös nya klimatsmarta stadsdel lördag den 15 februari på Form/Design Center.

I Sege Park arbetar 12 byggherrar, Eon, VA Syd och Malmö stad tillsammans för att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart till rimliga kostnader. Hållbarhet, delningsekonomi och odling är några nyckelord i arbetet med de 1 000 bostäder som ska skapas i befintlig och ny bebyggelse i Sege Park.

Med anledning av att utställningen Shareful in Sege Park visas på Form/Design Center bjuds några av byggherrarna från området in till Meet and Greet Sege Park. Det blir ett unikt tillfälle att ställa frågor till byggherrarna om vilka framtida boendemöjligheter de erbjuder. Representanter från Malmö stad finns också på plats för att prata om hur delning och gemensamt ägande, i ett helt stadsområde, kan vara en del av lösningen för att kunna bibehålla en hög levnadsstandard och låg levnadskostnad, utan att tära på planetens resurser.

Lördag den 15 februari klockan 12.00-16.00 på Form/Design Center på Lilla torg 9 i Malmö.

Evenemanget är gratis och öppet för alla. Drop-in, ingen anmälan krävs.

Välkomna!

Läs mer:

Facebook-eventet Meet and Greet - Sege Park

malmo.se/segepark

Utställningen Shareful in Sege Park, som pågår fram till den 23 februari, belyser olika aspekter av delning och beskriver det gemensamma arbetet i Sege Park.


Att kunna bibehålla en hög levnadsstandard, utan att tära på planetens resurser och utan att det kräver stora privatekonomiska muskler, är en viktig framtidsfråga. I Sege Park testar vi om gemensamt ägande av ytor inne och ute, hushållsartiklar, fordon och kunskaper mellan boende i ett helt stadsområde kan vara en del av lösningen. Sege Park i Malmö är en testbädd inom projektet Sharing Cities Sweden.


Shareful in Sege Park arrangeras av Malmö stad och Form/Design Center.