$left
$middle

App-oteket är öppet!

Det finns hjälpmedelsappar för det mesta – till exempel för att hålla tiden eller klä sig rätt efter väder. Att hitta rätt i det stora utbudet kan vara klurigt, men nu kan App-oteket vara till hjälp! Det är ett digitalt bibliotek med hjälpmedelsappar, som du kan filtrera utifrån behov och förutsättningar.

Fabian Roslund, projektledare för App-oteket.

Fabian Roslund, anställd i funktionsstödsförvaltningen och projektledare för App-oteket, berättar mer:

Vad är App-oteket?

– App-oteket är en sammanställning av välfärdsteknologi i form av hjälpmedelsapplikationer. Konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning säger att man har rätt till information om vilka hjälpmedel som finns, men tidigare har det inte funnits någon samlad information om utbudet. Målgruppen för App-oteket är medarbetare inom offentlig sektor som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Tanken är att de genom sin kunskap om människan snarare än om tekniken ska kunna hitta relevanta hjälpmedel utifrån individens behov och förutsättningar, säger Fabian Roslund.

Finns det många hjälpmedelsappar?

– Det finns hur mycket som helst! Det har aldrig funnits bättre möjligheter till att individanpassa stödet till brukare. Men för att kunna hitta rätt hjälpmedel behöver man ha stor kunskap om utbudet, det är en djungel att navigera i. Därför har vi kategoriserat appar utifrån olika behovsområden i App-oteket.

Dessutom finns det en filterfunktion, som gör det möjligt att filtrera apparna utifrån till exempel kategori, kostnad och operativsystem. Fabian Roslund berättar att det finns allt från schema-appar som påminner om aktiviteter till appar som gör det enkelt att kolla sitt banksaldo.

– Appar är dessutom hjälpmedel som man alltid har med sig men som inte syns eftersom man har det i telefonen – något som alla har.

Framöver kommer fler användarguider att läggas in på App-oteket. Det finns också en förslagslåda på App-oteket, där användare kan ge tips på appar och tjänster som inte redan finns listade.

Fakta om App-oteket

Funktionsstödsförvaltningen fick förra året 300 000 kronor från Vinnova, Sveriges innovationsmyndigheten, för att skapa App-oteket. Förvaltningen har ansökt om ytterligare finansiering för att utveckla App-oteket.

 

Flera kommuner har visat intresse för att samarbeta kring App-oteket, bland annat Lund, Eslöv, Helsingborg och Göteborg. Dessutom har samarbete inletts med Malmö och Lunds universitet.