$left
$middle

Kryddgårdsskolan prisas av Skolverket

Som första grundskola i Malmö har Kryddgårdsskolan fått Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Skolan får stöd av miljöförvaltningens och Naturskyddsföreningens samarbetsprojekt Malmöskolor för hållbar utveckling.

Kryddgårddsskolan är första skolan i Malmö som har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling


Kryddgårdsskolan har sedan 2016 arbetat med att utveckla en miljöprofil. Under läsåret 2019-2020 har skolan, tillsammans med två andra grundskolor i Malmö, fördjupat satsningen med särskilt fokus på Skolverkets utmärkelse. Insatsen har gjorts i samarbete med miljöförvaltningens och Naturskyddsföreningens projekt Malmöskolor för hållbar utveckling. Kryddgårdsskolan är nu den första grundskolan i Malmö som får utmärkelsen av Skolverket. Utmärkelsen ges till skolor som jobbar aktivt med frågor som rör de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. Utmärkelsen gäller i tre år och kan sedan förlängas.

- Kryddgårdsskolan har länge och ihärdigt arbetat med hållbar utveckling, både i skolan och i samhället i stort. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling är ett fint kvitto på hållbarhetsarbetet som de ska vara stolta över. I samarbetet vi har, tillsammans med Naturskyddsföreningen och skolan, hjälps vi åt att se hur skolan kan nå ännu längre inom hållbar utveckling, i allt från elevers delaktighet till biodling och kommunikationsinsatser. Utmärkelsen visar också för omvärlden att skolan prioriterar hållbar utveckling, säger Linnea Uppsäll, projektledare för Malmöskolor för hållbar utveckling på miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen och Naturskyddsföreningen har under projektets gång gett Kryddgårdsskolan stöd i sitt arbete att identifiera behov och att ta fram långsiktiga planer för att arbeta mot utmärkelsen, samt genom att ge fortbildningar för personal och ordna studiebesök.