$left
$middle

Tema barnrätt i tidningen Funktion Malmö

Hur jobbar egentligen funktionsstödsförvaltningen med barnkonventionen? I nummer 1 2020 av Funktion Malmö, en tidning som ges ut av funktionsstödsförvaltningen, träffar du några av förvaltningens medarbetare som har koll på det här med barnrätt!

– Jag är glad att vi i det här numret av Funktion Malmö har tema barnrätt och kan visa hur förvaltningen på olika sätt arbetar för att möta behoven hos barn med funktionsnedsättningar, skriver funktionsstödsförvaltningens direktör Annelie Larsson i tidningens ledare.

I temanumret kan du bland annat läsa om:

  • Hur biståndshandläggarna granskar utredningar utifrån barnets bästa.
  • Tolvåriga Alicias besök på Upplevelsehuset.
  • Förvaltningens stöd till anhöriga till barn med funktionsnedsättning.
  • Kontaktpersonsverksamheten som sett över sitt arbete utifrån barnkonventionen.
  • Barnenhetens arbete för att fånga upp de tysta barnens röst.
  • Malbas basketgrupp för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Om Funktion Malmö

Funktion Malmö  görs av funktionsstödsförvaltningen och kommer ut med 3 nummer om året. Tidningen delas ut till förvaltningens verksamheter, brukarorganisationer, olika myndigheter och andra förvaltningar i Malmö stad.