$left
$middle

Danmark stänger gränserna - trafiken påverkas i hög grad

Danmarks regering har beslutat att delvis stänga gränserna mot Sverige och Tyskland. Det innebär skärpta inreseregler till Danmark från den 14 mars klockan 12.

Danmarks regering har beslutat att begränsa inresorna i landet, för att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet gäller från klockan 12.00 lördag 14 mars.

Beslutet får mycket stor påverkan på både väg- och järnvägstrafik samt färjetrafiken.

Har du en planerad resa till Danmark uppmanas du följa utvecklingen, kontrollera om du har rätt att resa in i landet och kontakta ditt reseföretag.

Trafikverket vädjar till alla resenärer och trafikanter att respektera restriktionerna och noga överväga sin resa.

Trafikverket uppmanar alla att ta det försiktigt i trafiken eftersom det kan bli bli köer och trängsel.

Malmö stad öppnar upp pendlarparkering vid Svågertorp

Pendlare till Danmark och Malmö får hjälp att ta bilen – 800 parkeringsplatser till kan öppnas

Aktuell information

Svenska ambassaden i Köpenhamn

Skånetrafiken

Trafikverket

Öresundsbron