$left
$middle

Coronaviruset och sjukdomen covid-19: det här gör Malmö stad

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning i Sverige till mycket hög. Malmö stad följer händelseutvecklingen och förstärker insatserna efter behov.

Malmö stad gör förebyggande och förberedande åtgärder. Kommunen utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi uppdaterar löpande informationen på vår webbsida.

Här hittar du samlad information om Malmö stads arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Nya riktlinjer för möten och resor för anställda i Malmö stad

Med anledning covid-19-situationen gör Malmö stad bedömningen att flera av stadens verksamheter är, eller kommer att bli, hårt ansatta under pandemihanteringen. Därför ska medarbetare bara genomföra fysiska möten om de är nödvändiga för verksamhetens uppdrag, och inte kan hållas digitalt eller via telefon.

Den främsta anledningen till de nya riktlinjerna är att fokusera kommunens resurser så att samhällskritiska verksamheter ska kunna bedrivas som vanligt.

Tjänsteresor

Antalet tjänsteresor ska begränsas till resor som är verksamhetskritiska och av brådskande karaktär. Ansvarig chef fattar beslut om de resor som eventuellt måste genomföras. Generellt gäller att tjänsteresor om möjligt bör ersättas med digitala möten.

Skola och förskola

Under tisdagen rekommenderade regeringen att gymnasieundervisning ska bedrivas på distans. Beslut angående för- och grundskolorna kan också komma och därför förbereder förvaltningarna sig för olika scenarion. Till exempel hur man klarar att bedriva undervisning om många lärare är frånvarande eller om det beslutas att man ska bedriva distansundervisning. Malmö stads fokus är och kommer alltid att vara att barnen ska må bra och få sin undervisning. Just nu är rekommendationen från regeringen att för- och grundskolor har öppet som vanligt.

Läs mer om hur Malmö stads skolor arbetar.

Hälsa, vård och omsorg

Malmö stad uppmanar i detta läge alla äldre, särskild de som är svaga, att undvika sociala kontakter så stor utsträckning som möjligt. De som kan bör kontakta anhöriga, vänner eller kända grannar för hjälp med exempelvis mat och apoteksinköp. Hjälp av leverans kan ske fram till dörren av vänner för den som inte vill släppa in någon. Besökare ska givetvis vara friska.

Från och med tisdagen den 17 mars är alla mötesplatser för seniorer i Malmös stad pausade tillfälligt. Restauranger i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens regi har även de paus tillfälligt för sittande gäster från och med den 17 mars och erbjuder endast mat för avhämtning. Detta för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Upplever du oro och behöver stöd och hjälp med dina frågor kan du ringa till kontaktcenter på tel: 040-34 10 00.

Läs mer om vad som gäller för Malmö stads hälsa, vård och omsorg här.

LSS & socialpsykiatri

På grund av läget med coronaviruset håller en rad verksamheter tillfälligt stängt för allmänheten i syfte att hindra eventuell smittspridning.

Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som berörs.

sv
sv