$left
$middle

Pressträff fredag med anledning av covid-19 (corona)

Fredag 27 mars kl 10:00 höll Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19.

Du kan se presskonferensen här

Agenda:

  • Malmö stad ger en övergripande lägesbild av stadens arbete
  • Personalsituationen i Malmö stads verksamheter

Medverkande:

  • Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg, stadskontoret, Malmö stad
  • Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör, Malmö stad
  • Louise Strand, servicedirektör, Malmö stad
  • Carina Tempel, HR-direktör, stadskontoret, Malmö stad
  • Ann-Kristin Blomberg, HR-chef, hälsa- , vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö stad

Sändningen teckenspråkstolkas.

sv
sv