Upprop: Berätta för framtiden

Vi befinner oss just nu i en pandemi som drabbar hela världen. Det som händer nu liknar inget vi tidigare varit med om. Hjälp oss att berätta för framtiden genom Malmö Stadsarkivs minnesinsamling.

Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet?
Vilka känslor väcker viruset hos dig och hur påverkas din vardag?

Stadsarkivet vill nu gärna veta hur du som Malmöbo upplever och hanterar den aktuella situationen. Din berättelse idag är viktig för vårt kulturarv imorgon.