$left
$middle

Eleverna lagar mat på distans

Malmös gymnasieskolor och vuxenutbildningar hittar kreativa sätt för att göra nätundervisningen så bra som möjligt. På Malmö Restaurangskola sker matlagningsmomenten på distans. Elevernas kök i hemmet har förvandlats till lektionssalar.

– Det har fungerat överraskande bra. Det trodde jag inte när vi stod där för två veckor sedan utan att ha förberett någonting, säger Göran Stein-Beer, bagerilärare.

Han möter upp tillsammans med restaurangläraren Linda Freij och elevassistenten Erika Stummer i den nu tomma restaurangen på Kungsgatan 44. Linda Freij har precis gjort en avstämning via Google Meet med 19 elever som går i årskurs 2.

– För mig har detta varit jätteutvecklande. Och eleverna är verkligen med på det. De förstår att allting är nytt och vi hjälps åt, ibland hjälper de mig, säger Linda Freij.

Det blir tre digitala möten i realtid om dagen med eleverna. Linda Freij har nyss gett dem i uppdrag att ta fram och skriva recept på hollandaisesås. Recepten ska vara skrivna på ett sätt så att en mer ovan person också ska kunna göra såsen.

Under fredagen ska de rigga en liten filmstudio i sina hem och filma när de lagar rätten Eggs Benedict. Den färdiga filmen skickas därefter in till Linda Freij för bedömning.

De praktiska momenten varvas med quiz i Google classroom. Man jobbar också mycket med filmer. Genom Edpuzzle kan lärarna följa så att eleverna verkligen tillgodoser sig innehållet. Filmerna avbryts med frågor eleven ska svara på och det går inte att spola.

– Vi letar hela tiden efter nya appar och verktyg för att göra distansundervisningen ännu smidigare, säger Göran Stein-Beer.

De elever som bor i Malmö kommer och hämtar sina råvaror. De uppmanas att gå eller att cykla. För resterande är det personal på skolan som står för leveransen av matvaror.

– All personal hjälper varandra. Vi försöker vara kreativa och se möjligheter i stället för svårigheter, säger Linda Freij.

För de elever som behöver extra stöd finns Erika Stummer som då digitalt tar kontakt. Ibland får personalen också ringa upp elever som kanske har haft lite svårt att komma upp på morgonen.

Såklart är den sociala samvaron och lagarbete tuffare att lösa på distans. Samtidigt vittnar lärarna om att flera elever kan få studiero på ett annat sätt.

Thomas Pettersson, rektor på Malmö Restaurangskola, anser att den svenska skolan på sikt har mycket att vinna på den uppkomna situationen. Han ser det som en chans att nå nästa nivå i den digitala utvecklingen.

– Jag tror att vi mentalt behöver ställa in oss på att detta inte bara är något tillfälligt utan mer av ett normalläge. Vi har världens möjligheter att utveckla skolan i stort, säger han.

Man i stol

Göran Stein-Beer är bagerilärare på Malmö Restaurangskola.

sv
sv