$left
$middle

Fortsatt arbete för att minska smittspridning och skydda riskgrupper

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen startar Covid-team och kohortvård för att minska smittspridning och miljöförvaltningen kraftsamlar för att minska trängsel på uteserveringar. Under fredagen hade Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19.

 - Malmö stads inriktning när det gäller covid-19 är att fortsatt säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan, inleder Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg på stadskontoret.
- Det gäller verkligen att vi alla tillsammans håller i och håller ut!

Covid-team och kohortvård startar

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har fortsatt fullt fokus på att förhindra smittspridning, något som det jobbas med varje dag.

- I nästa vecka startar vi särskilda covid-team, säger Gisela Öst, förvaltningsdirektör, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Teamet består av sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter och undersköterskor från avdelningen ordinärt boende. Gruppen förstärks med läkare och sjuksköterskor från Region Skåne. Covid-teamets uppdrag är att ta över ordinarie hemsjukvård och hemtjänst för brukare som uppvisar symptom eller har konstaterad smitta.

Om två veckor är Kohortvården igång. Det innebär att patienter som behandlats på sjukhus för konstaterad covid-19 förs till Lundavägens kohortvård om de har fortsatt vårdbehov innan de kan åka hem. Personer med covid-19 som har hemtjänst/hemsjukvård kan också få komma till kohortvården, om de inte klarar av att bo ensamma hemma men inte är så pass sjuka att de behöver sjukhusvård.

Nu finns arbetskläderna ute i verksamheten

I en lagerlokal i Malmö har över 15 000 plagg packats upp, sorterats och packats om. Dessa har skickats ut till mer än 20 platser runt om i Malmö där vi har verksamheter. Alla sektioner har fått arbetskläder men eftersom upphandlingen blev överklagad, kommer det i dagsläget inte täcka allt behov som förvaltningen har. Personal som ska träffa brukare med misstänkt eller smittad av covid-19 är prioriterade.

Rapporter om trängsel på uteserveringar

Det fortsatt fina vädret har lett till att många Malmöbor besöker uteserveringar vilket har lett till klagomål om trängsel, framförallt på uteserveringar vid Lilla torg och Möllevångstorget. Miljöförvaltningen ser nu till att fler inspektörer kommer ut och besöker verksamheterna under de tider när trängseln är som störst, både under luncher och kvällar.

- Många verksamheter har gjort det bra att sprida ut borden och skapa avgränsningar mellan grupper och det är viktigt att vi alla hjälps åt, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen.
- Besökare på restauranger uppmanas att lyssna på vad personalen på restaurangerna säger, manar Arvid Nordland.

Verksamheterna har en skyldighet att ha rutiner för att hindra smittspridning och de får inte servera stående gäster i en bar. Affischer och information har delats ut från miljöförvaltningen vad som gäller.

Alla har ansvar!

- Vi repeterar att när det gäller hanteringen av spridning av corona-19 så har vi alla ett ansvar, avslutar Per-Erik Ebbeståhl.
- Fortsätt att följa uppmaningarna att tvätta händerna, nys i armvecket och stanna hemma om du känner dig minsta sjuk!

sv
sv