$left
$middle

Nu startar covid-team och kohortvård för att minska smittspridning

Nu har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen startat ett covid-team och snart startar kohortvård på Lundavägen. Syftet är att minska smittspridningen och samla kompetens kring smitta.

Covid-teamets uppdrag är att ta över ordinarie hemsjukvård och hemtjänst för brukare som uppvisar symptom eller har konstaterad smitta. Teamet består av sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter och undersköterskor från avdelningen för ordinärt boende, samt läkare och en koordinator, som är sjuksköterska, från Region Skåne.

Kohortvården innebär att patienter som behandlats på sjukhus för konstaterad covid-19 förs till Lundavägens kohortvård om de har fortsatt vårdbehov innan de kan åka hem. Personer med covid-19 som har hemtjänst/hemsjukvård kan också få komma till kohortvården, om de inte klarar av att bo ensamma hemma men inte är så pass sjuka att de behöver sjukhusvård.

Syftet med kohortvård och covid-team är bland annat att förhindra eller minska smittspridningen, öka tryggheten hos Malmöbor, patienter och brukare samt att samla kompetens och få en bra och effektiv användning av skyddsutrustning.

sv
sv