$left
$middle

Så har sfi hanterat omställningen till distans

Utmaningarna var kanske extra stora när sfi i Malmö ställde om till distansundervisning. Trots det vittnar lärare två månader senare om att omställningen ändå fungerat för merparten av eleverna. De som ändå avbryter ska få möjligheten att återuppta sina studier igen när skolorna väl kan öppna.

– Jag vill ge en eloge till alla lärare som faktiskt lyckades ställa om till digital undervisning på ett dygn. Det är också fascinerande att se eleverna som så snabbt blivit digitala, säger Sara Elovsson, förstelärare och IKT-pedagog på sfi Södervärn.

Hon har tagit sig till Södervärn för att hjälpa kollegan Malin Nilsson med strukturen i Google Classroom. Annars arbetar merparten av lärarna numera hemifrån.

Varje morgon samlas klassen Sara Elovsson undervisar via en vanlig mobilapp med chatfuktion. Därefter tar man steget över till det digitala klassrummet för genomgång eller för att ta itu med uppgifterna som delats ut. Sara Elovsson undervisar de som går i studieväg 1. Det är elever som i praktiken inte har någon utbildning med sig från sitt hemland.

– Många har blivit alfabetiserade i Sverige och flera kan heller inte läsa eller skriva på sitt modersmål.

Hennes elever var dock inte helt nya på sfi och hade därför lite kunskaper i hur den digitala undervisningen går till. Det tror hon har varit viktigt. Framförallt att det fanns en etablerad kontakt.

– Det har ändå fungerat relativt bra även om det finns många svårigheter. Det finns elever som inte har så bra internet hemma, om ens något, säger hon.

Skolan har motverkat detta genom att dela ut bredbandsstickor. Eleverna har till viss del också kunnat låna datorer. Det finns däremot fortsatt många som tillgodoser sig sin utbildning via mobiltelefonen.

–Det blir ju inte helt lätt när man till exempel ska ha en skrivuppgift. Ändå har det fungerat över förväntan, säger Sara Elovsson.

Det har blivit många videosamtal, otaliga lathundar och videoinspelningar med instruktioner för henne. Andra lärare på sfi är mer analoga och skickar exempelvis brev med uppgifter.

Men för vissa elever har omställningen blivit för tuff. Avbrotten har varit drygt 500 vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med hur det såg ut innan skolorna stängdes på grund av coronaviruset.

Rektorn Yerk Liveröd berättar att orsakerna till avbrotten och avhoppen är många och poängterar att merparten av eleverna faktiskt har stannat kvar. Det ser han snarare som ett tecken på att distansundervisningen gått över förväntan.

– Väldigt få av mina farhågor har besannats samtidigt som de allra flesta av mina förväntningar överträffats. Men det är klart att det här är en exceptionell situation. Lärarna har hittat sätt som kanske inte alltid är de mest konventionella, men som fungerar. De har också verkligen ställt upp för varandra.

De elever som nu ändå avbrutit kommer att få chansen att återuppta sina studier igen när skolorna väl kan öppna.

- Det är mer som om deras studier pausas. Så fort skolorna kan öppna kommer de få möjligheten att återkomma. Det är de vi då kommer att ta in först, säger Yerk Liveröd.

Utöver det görs satsningar på nya digitala verktyg när det finns behov. Skolan har ansökt om dispens för att kunna ta in mindre grupper av elever. Framförallt för att enklare kunna genomföra en introduktion.

–Att bara kunna få visa det digitala upplägget rent praktiskt tror jag hade underlättat mycket. Framförallt för de nya eleverna, säger Sara Elovsson.

Ansökan till sfi sker digitalt

Ansökan till sfi är öppen och sker digitalt via malmo.se, alternativt per telefon. Mottagningen på Föreningsgatan är däremot stängd för besök. Verksamheten har runt 3 300 elever eller helårsplatser som det kallas.

sv
sv