$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 21

Skol- och studentavslutningarna klara och presenterade, kontroller av uteserveringar har skett i helgen, ”hälsa-på-skydd” tas fram och verksamheterna fortsätter att ha noggranna hygienrutiner.

Uppläggen för studentavslutningarna klara

Uppläggen för studentavslutningarna blev klara i förra veckan. De senaste veckorna har respektive gymnasieskola arbetat med att ta fram ett upplägg för studentavslutningarna som passar just deras förutsättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för avslutningsceremonier. Alla planer har prövats ur smittskyddssynpunkt och kommunen har även samrått med polisen.

Resultatet innebär att enbart de närmast anhöriga kommer att kunna delta vid studentavslutningarna. Som grundprincip gäller att två anhöriga får närvara per elev. Därutöver förlängs tidsutrymmet för utspringen i flera fall. På några av Malmö stads större gymnasieskolor sker de över två dagar. Respektive skola har nu informerat sina elever om hur just deras skola genomför avslutningen.

Sfi ska kunna ta emot mindre grupper av elever

Omställningen till distansundervisning var en tuff utmaning för sfi i Malmö. Lärarna har dock hittat sätt att nå ut även till elever med dålig uppkoppling och som kanske saknar dator. För vissa har ändå omställningen blivit för svår. Avbrotten har varit drygt 500 vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med hur det såg ut innan skolorna stängdes på grund av coronaviruset. Vad avbrotten beror på håller på att analyseras.

De elever har gjort avbrott i sina studier ska däremot få möjligheten att återuppta dem när skolorna väl kan öppna. Samtliga kommer då att erbjudas en plats. Utöver det görs satsningar på nya digitala verktyg när det finns behov. Sfi har även fått dispens av nämnden för att kunna ta in mindre grupper av elever. Framförallt för att enklare kunna genomföra en introduktion. Förhoppningen är att detta leder till att färre avbryter sina studier. Läs ett reportage här: https://malmo.se/Huvudnyheter/2020-05-15-Sa-har-sfi-hanterat-omstallningen-till-distans.html

Inventering och planering inför hösten

Skolorna har inlett en inventering om och hur många elever det finns som har drabbats negativt av den digitala distansundervisningen. Förhoppningen är att kartläggningen ska leda till att förvaltningen kan göra ytterligare insatser i syfte med att eleverna ska nå sina mål.

Även en planering utifrån olika scenarier inför höstterminen har inletts. Förhoppningen är att de elever som ska börja årskurs 1 kommer att prioriteras, vilket även har lyfts i samtal med Skolverket och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Avstånd gäller vid lämning och hämtning på förskolor

Verksamheten fortsätter som vanligt, dock med förändrade rutiner för att hålla nere risken för smittspridning. Fortsatt fokus på noggranna hygienrutiner samt att så långt som möjligt bedriva den pedagogiska verksamheten utomhus. Barn, medarbetare och familjemedlemmar hjälps åt att hålla avstånd vid hämtning och lämning.

Provtagning av medarbetare

Just nu finns ett trettiotal personer med konstaterad coronasmitta inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Medarbetare uppmanas fortsatt att noggrant följa regler för basal hygien. Skyddsutrustning används enligt myndigheternas rutiner vid misstänkt och konstaterad smitta.

Region Skåne har kommit igång med provtagning för medarbetare i vård och omsorg och det är verkligen välkommet. Nu kan de som jobbar nära de vi ger vård och omsorg till, och som inte är smittade, tryggt komma tillbaks till jobbet efter att ha varit hemma med symptom. Upplever en medarbetare minsta symtom men känner sig så pass frisk att personen kan och vill arbeta, kontaktar medarbetaren sin närmsta chef som meddelar Region Skåne för provtagning.

Hälsa-på-skydd

Just nu jobbar Kommunteknik tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen med att ta fram ett “hälsa-på-skydd”, som kan användas på vårdboenden. Mer information om dessa kommer senare i veckan.

Kontroll av trängsel fortsätter

I förra veckan var inspektörer från miljöförvaltningen i Malmö stad åter ute för att få en bild av trängseln på uteserveringar på restauranger, barer och caféer i centrala Malmö och i Västra hamnen. Totalt 36 verksamheter besöktes 13-16 maj, fyra av dem återbesök för uppföljning av brister från förra helgen.

Alla dessa verksamheter har gjort bra åtgärder för att minska trängseln och ingen av verksamheterna hade stora brister när miljöförvaltningen var på plats. Det samlade intrycket från inspektörerna är att de allra flesta verksamheter gör vad de kan för att minska trängsel och ger gästerna möjlighet att hålla trygga avstånd.

Miljöförvaltningen uppmanar människor att hålla avstånd trots värme och lockande uteserveringar.

Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är på ungefär samma nivå som förra veckan.

Diagram över sjukfrånvaron inom Malmö stad. Den har sjunkit till 6,8%
sv
sv