$left
$middle

Invig naturreservatet med bingo

Vi hade planerat för en invigning av det nybildade naturreservatet i Bokskogen i Torup, men på grund av Covid-19 blir det en digital invigning istället. En invigning som du kan delta i "på riktigt" också - genom att spela Naturbingo i reservatsdelarna!

–Bokskogen i Torup är en fantastisk miljö på så många sätt. För generationer av Malmöbor och för människor som bor här omkring har Torups bokskog alltid varit denna gröna lunga. Den här unika platsen ska bevaras och åldras på sina egna villkor och samtidigt sparas till kommande generationer. Egentligen skulle vi haft en klassisk invigning av det här fantastiska naturreservatet men nu får vi göra på ett annat sätt, säger Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö stad. 

–I dessa tider vi vill inte att många människor samlas på ett och samma ställe. Däremot vill vi gärna att folk är ute i naturen. Jag hoppas att folk hittar olika ingångar på Torup och att man inte bara åker till ett ställe där man brukar. Där kan naturbingot hjälpa till, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Naturbingo och Upptäckarstopp

För att visa på naturreservatets unika värden, både som rekreationsområde för oss människor och som hemvist för naturens alla arter, har ett naturbingo tagits fram för att locka barn och vuxna till att upptäcka reservatets värden på ett lekfullt sätt. Olika Upptäckarstopp har gömts i bokskogen för att locka besökare till nya platser utanför den välbesökta bykärnan.

Istället för den planerade invigningsfesten har Länsstyrelsen och Malmö stad också tagit fram en film för att inspirera till härliga upplevelser och aktiviteter på egen hand i Torups bokskog.

sv
sv