$left
$middle

Foto: Amanda Ricciardi, Korta Ben/Ikoncept AB

Aktuellt om coronasituationen vecka 24

Kulturverksamheterna har öppet, de sista studenterna springer ut och nu när resandet kommer igång är det viktigt att alla fortsätter ta ansvar, så inte smittspridningen ökar.

Malmö stad arbetar för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Öppna kulturverksamheter

Det är öppet som vanligt hos Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum, Malmö Museer, Biblioteken i Malmö och på Malmö Stadsarkiv. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller Corona. Har du inte möjlighet att ta dig iväg finns ett stort och fint utbud av stadens kulturverksamheter på malmo.se/kulturakuten: guidade visningar i utställningar, workshops för barn, sagostunder, boktips, intervjuer, författarscener och mycket mer.

Avstånd på stränderna

Snart finns det skyltar på badplatserna, som ska påminna besökare att hålla avstånd från varandra på bryggorna och badstranden.

Sommarskola och sista studenterna

Sommarskolan utökas jämfört med den plan som tidigare fanns och som riktade sig till elever som går introduktionsprogram. Det innebär att elever även på nationella program ska kunna få möjlighet till sommarskola.
De flesta studentavslutningarna ägde rum i förra veckan. Än återstår ett fåtal utspring, som alla sker under denna vecka.

Kontroll av uteserveringar

Nu när Folkhälsomyndigheten gått ut med riktlinjen att det är tillåtet att resa inom Sverige i sommar och Sommarsverige öppnar, gäller det att alla fortsätter ta ansvar för att minska smittspridning. Många restauranger och caféer visar stort engagemang och gör stora insatser.
Den 1 – 5 juni var miljöförvaltningen i Malmö stad åter ute för att få en bild av trängseln på uteserveringar på restauranger, barer och caféer. Inspektörerna besökte 41 verksamheter varav sju besök var för att följa upp brister från tidigare besök.

Fåtal äldre smittade

Just nu finns ett fåtal personer med konstaterad covid-19 inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Malmö stads covid-team fortsätter att ta över ordinarie hemsjukvård och hemtjänst för personer med antingen misstänkt eller konstaterad smitta, för att ge bästa möjliga vård och förhindra smittspridning. Personer med covid-19 som har hemtjänst/hemsjukvård kan också få komma till kohortvården, om de inte klarar av att bo ensamma hemma men inte är så pass sjuka att de behöver sjukhusvård.

Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är på ungefär samma nivå som förra veckan. Malmö stad har förberett sig på en högre sjukfrånvaro, bland annat genom rekryteringskampanjer.
Tabellen visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

 

Sjukfrånvaron i Malmö stad är nere kring sex procent.
sv
sv