$left
$middle

Ny metod lyfter ungas röster om Malmös framtid

Under våren 2020 utvecklade och testade miljöförvaltningen en metod för dialog med unga kring miljöfrågor, kallad Grönt elevråd. 20 elever i årskurs 7-8 från fyra Malmöskolor deltog i processen.

- Vi bjöd in samtliga skolor i Malmö som har ett högstadium, för att få en bredd i deltagandet. Eleverna jobbade med miljö- och klimattemat vid flera tillfällen under ledning av en processledare. De utforskade och diskuterade miljöfrågor och funderade över sina visioner för Malmös framtid, säger Linnea Uppsäll, projektledare på miljöförvaltningen.

Eleverna träffade också tjänstepersoner i en digital workshop för ömsesidigt utbyte. Deras arbete mynnade ut i en skriftlig översikt över deras visioner och idéer som bland annat använts i framtagandet av ett nytt miljöprogram för Malmö. De gjorde även en film med några av sina viktigaste budskap:

Barn och unga har rätt att höras i frågor som rör dem. Det står i FN:s konvention för barnets rättigheter, som numera är svensk lag. Barn saknar dock rösträtt vid allmänna val och saknar även tillgång till många andra kanaler som vuxna använder för att påverka samhällsutvecklingen . Grönt elevråd har genomförts inom ramen för projektet LuMa Youth for Change, vars mål är att öka kommunens kapacitet att involvera unga i miljö- och klimatarbetet. Projektet finansieras av Internationellt Center för Lokal Demokrati, ICLD.

sv
sv