$left
$middle

Nytt nummer av
Funktion Malmö!

Hur fungerar verksamheterna i funktionsstödsförvaltningen under coronapandemin? I årets andra nummer besöker vi bland annat Lorensborgs dagliga verksamhet - tvätteri och transport och den nyöppnade mötesplatsen på Nydala för personer med psykisk ohälsa. Få en inblick i hur de arbetar i vanliga fall och vilka anpassningar de gjort! 

I senaste numret av Funktion Malmö kan du också läsa om:
• det socialpsykiatriska teamet och hur de kan stötta och hjälpa.
• hur DV Hämtservice snyggar till Malmös stränder.
• funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas arbete för att skapa ett tillgängligare Malmö.
• nyanställda sommarvikarien Linda Braxenholms tankar om det kommande arbetet.

Om Funktion Malmö

Funktion Malmö görs av funktionsstödsförvaltningen och kommer ut med tre nummer om året. Tidningen delas ut till förvaltningens verksamheter, brukarorganisationer, olika myndigheter och andra förvaltningar i Malmö stad.

sv
sv