$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 18 juni direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar klockan 09.00.

Bland ärendena hittar vi:

  • Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad
  • Utredning från fritidsnämnden - behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning
  • Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter
  • Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
  • Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Vill du veta mera om vad som kommer upp? Då laddar du ned föredragningslistan och handlingarna. Om du vill följa sammanträdet direktsänds det på webben.

Läs mer:

sv
sv