$left
$middle

Nya triangeltorget invigt

Triangeltorget från 1990-talet har fått en rejäl och välbehövlig upprustning med ny beläggning, fler sittplatser och gröna planteringar.

Triangeltorget i centrala Malmö har varit platsen många passerat; efter en rejäl upprustning är förhoppningen att det även blir en plats som Malmöbor av alla åldrar stannar kvar på.

Det triangelformade torget från 1990-talet har på senare tid fått en ännu mer central plats mellan Triangelstationen och gågatan, efter det att busstrafiken flyttades till Rådmansgatan. För att skapa en trevlig och funktionell förbindelse mellan dessa två punkter har torget nu fått en rejäl upprustning med ny beläggning, fler sittplatser och gröna planteringar.

Med den för staden unika markbeläggningen har Triangeln fått ett snyggt och karaktäristiskt utseende. Murar och höjdskillnader har jämnats ut och outnyttjade sitt- och mötesmöjligheter har tagits tillvara, säger fastighetsägarna genom Malmö Citysamverkan. Resultatet blir ett levande torg där besökarna nu får möjlighet att njuta av ett soligt läge mitt i Malmös puls.

Mötesplats för alla

Barn- och trygghetsperspektivet varit särskilt viktigt vid utvecklingen av torget. Genom att skapa ett bättre flöde över torget med flera överblickbara sittmöjligheter blir den upplevda tryggheten större, både dag och kvällstid. Träpodierna uppmanar dessutom barn till lek och rörelse. Även fontänen blir mer interaktiv och tillgänglig, eftersom det har skapats sittmöjligheter i anslutning till den.

Samarbete med fastighetsägare

Det har länge efterfrågats ett mer attraktivt handelsstråk och mötesplats i början på Södra Förstadsgatan och det nya torget är utarbetat i dialog med Malmö Citysamverkan och deras nätverk av butiker, restauranger och fastighetsägare. Fastighetsägarna Vasakronan, Contentus fastigheter, Galerie Börjeson, Idoffs fastigheter samt MKB fastigheter har stått för 50% av den totala finansieringen.

- Att Malmö Stad tillsammans med oss privata aktörer genomför en ombyggnad av allmän plats skickar också goda signaler inför framtiden. Ska vi forma Malmö efter sin högsta potential behövs fler samarbeten likt det vi nu genomfört för Triangeltorget menar fastighetsägarna.

- Jag är glad åt att vi har ett så aktivt näringsliv som vill vara med och utveckla staden tillsammans med kommunen. Med den nya utformningen som piazza blir Triangeltorget ett bultande hjärta för innerstadslivet istället för den gråa plats som många tidigare bara skyndade förbi, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service.

sv
sv