$left
$middle

Gratis hyrcyklar till hotellgäster i Malmö

För att stärka besöksnäringen och Malmö som cykelstad kommer staden i samarbete med Clear Channel, som äger och förvaltar Malmö by bike, att erbjuda hotellgäster möjlighet att låna hyrcyklar gratis i sommar.

Satsningen är ett sätt att möta önskemål från hotellnäringen i Malmö. Idén att ge hotellgäster möjlighet att nyttja hyrcyklarna kostnadsfritt kom från Hotellgruppen i Malmö/Lund och gick via ordförande i tekniska nämnden i Malmö, Andreas Schönström. Syftet med att erbjuda gratis hyrcyklar är att stärka Malmö som besöksdestination mot bakgrund av de effekter den pågående pandemin har haft för besöksnäringen.

– Besöksnäringen är otroligt viktig för Malmö och är något vi satsat mycket på att utveckla de senaste åren. Den är viktig både för den lokala ekonomin men också som arbetsmarknad. I avsaknad av större industrier har hotell, restauranger och butiker skapat många viktiga arbetstillfällen inte minst för unga och andra som saknar längre arbetslivserfarenhet. Vi gör allt vi kan för att hjälpa, säger Andreas Schönström.

Samarbete

Satsningen innebär att gäster på ett 25-tal av Malmös hotell ges möjlighet att fritt använda Malmö by bikes hyrcyklar under sommaren. Hyrcykelsystemet består av 100 stationer som finns placerade på olika platser i staden. Erbjudandet till hotellgäster har möjliggjorts genom att Clear Channel kostnadsfritt förser hotellgruppen med koder; Malmö stad har förmedlat samarbetet mellan parterna.

Cykelstaden Malmö

Malmö stad har under fler års tid, på olika sätt, arbetat för att stimulera just cykling. Var fjärde resa i Malmö görs redan i dag på cykel. Att erbjuda hotellgäster gratis hyrcyklar är även ett sätt att få ännu fler att uppleva hur härligt och lätt det är att ta sig runt i Malmö på cykel.

– Det här upplägget är också viktigt i utvecklingen av Malmö som cykelstad. Vi vill att staden ska ha förutsättningar för cykling i världsklass. Det ska pratas om Malmö på samma sätt som det idag görs om Amsterdam, Köpenhamn eller Utrecht. Genom det här upplägget hoppas vi att ännu fler besökare upptäcker Malmö från sadeln, säger Andreas Schönström.