$left
$middle

Röster uppmanar till avstånd

Du som besöker Scaniabadet en solig dag i sommar kommer kunna höra olika budskap spelas upp från ett högtalarsystem. Budskapen har spelats in av några, kända och okända, röster och går ut på att påminna sol och badgäster om hur viktigt det är att visa hänsyn och hålla lite avstånd i sommar.

Malmö stad försöker på olika sätt uppmana Malmöbor att hålla avstånd i sommar. Stora skyltar i parker, på bryggor och längs med kusten samt budskap i social media är några sätt att vädja till hänsyn.

Senaste åtgärden är att spela upp olika budskap via högtalarsystem i Scaniabadet. Budskapen har spelats in av några, kända och okända, röster och går ut på att påminna sol och badgäster om hur viktigt det är att visa hänsyn och hålla lite avstånd i sommar. Budskapen är allt från enkla uppmaningar till förställda röster som med humor och glimten i ögat vill väcka uppmärksamhet.

Budskapen kommer endast att spelas upp när det är människor i rörelse och ett begränsat antal gånger per dag.

Rösterna bakom budskapen i kampanjen är bland andra Nadia Jebril, Ola Selmén och Sven Melander.