$left
$middle

Många ansökningar om extra kulturstöd

Malmö stad har avsatt 4 miljoner för extra stöd till kulturorganisationer och kulturskapare som på olika sätt drabbats av corona-pandemin.

Fram till sista ansökningsdag 22 juni hade 352 enskilda kulturskapare och 64 fristående kulturorganisationer ansökt om stöd till en summa av ca 16 miljoner kronor.

Fördelningen beräknas vara klar någon vecka in i juli. Stödet hanteras av kulturförvaltningen. 

sv
sv