$left
$middle

Lek och idrotta - men var lite extra vaksam nu!

Vi vill att barnen ska leka på våra lekplatser och att de som vill ska kunna spela beachvolleyboll på stranden. Tyvärr har vi haft sabotage genom att någon har lagt ut glaskross på några lekplatser och idrottsanläggningar i Malmö.

Under våren och sommaren har glaskross hittats i sandlådor på offentliga lekplatser och på idrottsanläggningar.

- Vi ser mycket allvarligt på det och vi jobbar dagligen med att se till att staden ska vara ren, trygg och säker, säger Caroline Lundholm, tf avdelningschef på fastighets- och gatukontoret.

Malmö stad kontrollerar lekplatser varje vecka med avseende på säkerhet och även då sanden i sandlådorna. Beachvolleyplanerna och andra idrottsanläggningar kontrolleras också regelbundet.
Trots tillsyn och kontroll av platser kan glaskross ändå kommit dit av misstag eller som avsiktlig skadegörelse så ta en extra koll innan barnen börjar leka eller volleybollmatchen börjar.

Malmö stads har ett tätt samarbete med polisen för att få stopp på skadegörelsen och ingen ska skada sig på glaset. Glaskross på lekplatser och idrottsanläggningar ska alltid polisanmälas. Har du sett eller hört något misstänkt som kan leda polisen på spåret så hör av dig med ditt tips till polisen så vi kan få ett stopp på sabotagen. Kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

- Det är viktigt att man snabbt anmäler alla händelser där glas hittats i sandlådor. Det ger oss en möjlighet att säkra eventuella spår efter den eller de som spridit ut glaset, samtidigt som det ger oss viktig information gällande var och när de här brotten begås, säger Rickard Ekberg, tillförordnad chef i lokalpolisområde Norr i Malmö.

sv
sv